การสะท้อนของแสง การสะท้อนของแสง Free Get
การสะท้อนของแสง

การสะท้อนของแสง

The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST)

1.0 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Update Date

2015-08-21

Size

45.9 MB

Screenshots for iPhone

More Screenshots for iPad
การสะท้อนของแสง Description
สื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสะท้อนของแสง
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น ได้พัฒนาสื่อการเรียนรู้ Application เรื่อง “การสะท้อนของแสง” เพื่อช่วยให้ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียน และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

คำอธิบาย Application
สื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสะท้อนของแสง รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น
Feature
- เนื้อหาสาระถูกต้อง สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน
- ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
- ทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับแสงและการมองเห็น
- ศึกษากฎการสะท้อน
- ศึกษาการเคลื่อนที่ของแสงบนแผ่นสะท้อนที่ต่างกัน
- ศึกษาและทดลองการสะท้อนแสงและการเกิดภาพบนกระจกเงาราบ
- ศึกษาและทดลองการสะท้อนแสงและการเกิดภาพบนกระจกเงาโค้ง
- ทดลองหาตำแหน่งภาพที่เกิดจากการสะท้อนของแสงบนกระจกโค้ง
- มีแบบฝึกหัดเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับกฎการสะท้อน
- เรียนรู้ประโยชน์จากการสะท้อนแสงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันผ่านเกม
- สื่อสารผ่านตัวการ์ตูนน่ารัก สีสันสวยงาม
- ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้คู่มือ
- สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
การสะท้อนของแสง 1.0 Update
2015-08-21 Version History
More
More Information
Price:
Free
Version:
1.0
Size:
45.9 MB
Genre:
Education
Update Date:
2015-08-21
Language:
Chinese Czech Dutch English French German Italian Japanese Korean Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Turkish
More
You May Also Like
Developer Apps