ธาตุและสารประกอบ ธาตุและสารประกอบ Free Get
ธาตุและสารประกอบ

ธาตุและสารประกอบ

The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST)

1.0.0 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Release Date

2015-08-21

Size

25.2 MB

Screenshots for iPhone

More Screenshots for iPad
ธาตุและสารประกอบ Description
Application ธาตุและสารประกอบ

ชื่อ สื่อการเรียนรู้ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น ได้พัฒนาสื่อการเรียนรู้ Application เรื่อง “ธาตุและสารประกอบ” เพื่อช่วยให้ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียน และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

คำอธิบาย Application
สื่อการเรียนรู้ เรื่อง ธาตุและสารประกอบ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Feature
- เนื้อหาสาระถูกต้อง สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน
- ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
- ศึกษาเรื่องอะตอมของธาตุ อนุภาคในนิวเคลียส ไอโซโทปของธาตุ โมเลกุลของธาตุ ผ่านภาพประกอบ ภาพเคลื่อนไหว (Animation) และกิจกรรมการทดลอง
- ฝึกจำแนกธาตุ โดยใช้คุณสมบัติของธาตุผ่านเกม
- ศึกษาโครงสร้างของสารประกอบผ่านการทำแบบฝึกหัด
- ศึกษาการเกิดสารประกอบผ่านแบบจำลองในลักษณะภาพเคลื่อนไหว (Animation)
- จำแนกธาตุกับสารประกอบด้วยการเล่นเกม
- สื่อสารผ่านตัวการ์ตูนน่ารัก สีสันสวยงาม
- ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้คู่มือ
- สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ธาตุและสารประกอบ 1.0.0 Update
2015-08-21 Version History
More
More Information
Price:
Free
Version:
1.0.0
Size:
25.2 MB
Genre:
Education
Release Date:
2015-08-21
Language:
Chinese Czech Dutch English French German Italian Japanese Korean Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Turkish
More
You May Also Like
Developer Apps