ฝึกอ่าน ABC ฝึกอ่าน ABC Not Available
Removed from the App Store
ฝึกอ่าน ABC

ฝึกอ่าน ABC

1.0.3 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Release Date

2016-06-09

Size

126.5 MB

Screenshots for iPhone

iPhone
More Screenshots for iPad
ฝึกอ่าน ABC Description
ลืมการเรียนภาษาแบบเดิมๆ และมาสร้างสีสันในการเรียนรู้ของลูกน้อยให้ไม่น่าเบื่อ ด้วยแอปพลิเคชั่น “ฝึกอ่าน ABC” นวัตกรรมการเรียนรู้ทางภาษาแนวใหม่ สำหรับลูกน้อย
- เรียนรู้พยัญชนะภาษาอังกฤษทั้ง 26 ตัว (A – Z)
- เสริมสร้างทักษะการฟัง การพูด และการอ่านภาษาอังกฤษด้วย “ประโยคฝึกฟัง-พูด”
- เรียนรู้ทิศทางการเขียนพยัญชนะภาษาอังกฤษด้วยคลิปสอนเขียน ใช้คู่กับหนังสือ “ฝึกเขียน ABC”
- เพลิดเพลินกับดนตรีและภาพเคลื่อนไหวสีสันสดใสประกอบทุกหน้า ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กมากยิ่งขึ้น

แอปพลิเคชั่น “ฝึกอ่าน ABC” จึงถือเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชั่นที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสมองและการเรียนรู้
ด้านภาษาให้แก่ลูกน้อยได้เป็นอย่างดี

สร้างสรรค์ : บริษัท เอ็ดเทค ครีเอชั่น จำกัด
เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) : ดร.ก้องเกียรติ หิรัญเกิด
ที่ปรึกษาวิชาการด้านปฐมวัย : รศ. ดร.นันทิยา น้อยจันทร์, ปิยนุช พูลทรัพย์
บรรณาธิการ : พรรณพิลาศ เกิดวิชัย, รัตนรรท์ ทองทั่ว, กิตติพันธ์ ไชยสาร, ผ้าไหม ยังฤทธิ์
ภาพและแอนิเมชั่น : ธัญญรัตน์ บุทธิจักร, ฐิราภรณ์ มณีรัตน์, จิตราทิพย์ เอมแบน
เสียงบรรยาย : ศุภดา พึ่งหิรัญ (ภาษาอังกฤษ), นานานัน (ภาษาไทย)

หนังสือที่ใช้ประกอบกับแอปพลิเคชั่น : ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ "ฝึกอาน ABC"
ราคา : เล่มละ 85 บาท
สั่งซื้อหนังสือ : http://www.edtechcreation.com
ฝึกอ่าน ABC 1.0.3 Update
2016-06-09 Version History
- Bug fixes : Black screen flicking
More
More Information
Price:
Free
Version:
1.0.3
Size:
126.5 MB
Release Date:
2016-06-09
Language:
English
More
You May Also Like
Developer Apps