AR วิทย์ ป. 3 AR วิทย์ ป. 3 Free Get
AR วิทย์ ป. 3

AR วิทย์ ป. 3

3.1.3 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Release Date

2019-06-10

Size

408.6 MB

Screenshots for iPhone

iPhone
More Screenshots for iPad
AR วิทย์ ป. 3 Description
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การศึกษาภาคบังคับได้พัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์แบบสื่อดิจิทัลแสดงผลเสมือนจริง หรือสื่อ AR 3 มิติ (Augmented Reality) เพื่อเป็นสื่อประกอบหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ที่เน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการนำไปใช้ โดยมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้ใช้ประกอบหนังสือเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
AR วิทย์ ป. 3 3.1.3 Update
2019-06-10 Version History
3.1.3 เปลี่ยนชื่อแอปพลิเคชัน
More
More Information
Price:
Free
Version:
3.1.3
Size:
408.6 MB
Release Date:
2019-06-10
Language:
English
More
You May Also Like
Developer Apps