AR วิทย์ ป.6 AR วิทย์ ป.6 Free Get
AR วิทย์ ป.6

AR วิทย์ ป.6

400 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Release Date

2019-11-12

Size

701.7 MB

Screenshots for iPhone

iPhone
More Screenshots for iPad
AR วิทย์ ป.6 Description
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การศึกษาภาคบังคับได้พัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์แบบสื่อดิจิทัลแสดงผลเสมือนจริง หรือสื่อ AR 3 มิติ (Augmented Reality) เพื่อเป็นสื่อประกอบหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ที่เน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการนำไปใช้ โดยมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ได้ใช้ประกอบหนังสือเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน อันจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
AR วิทย์ ป.6 400 Update
2019-11-12 Version History
400 ปรับปรุงระบบ
More
More Information
Price:
Free
Version:
400
Size:
701.7 MB
Release Date:
2019-11-12
Language:
English
More
You May Also Like
Developer Apps