สิ่งเอยสิ่งเร้า สิ่งเอยสิ่งเร้า Not Available
Removed from the App Store
สิ่งเอยสิ่งเร้า

สิ่งเอยสิ่งเร้า

Info Media Innovation

1.0 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Update Date

2013-11-03

Size

30.2 MB

Screenshots for iPhone

More Screenshots for iPad
สิ่งเอยสิ่งเร้า Description
เกมการเรียนรู้ โดยสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียน เกิดการเรียนรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน และช่วยทบทวนสาระสำคัญของบทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและส่งผลให้จดจำเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น โดยเกมถูกออกแบบให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เนื้อหา
- เนื้อหาของ Application ประกอบด้วย บทเรียนเกี่ยวกับลักษณะการตอบสนองของพืชและสัตว์ที่มีต่อสิ่งกระตุ้นตามธรรมชาติ พืชและสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงมีการตอบสนองต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ ซึ่งอาจจะคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันก็ได้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
- ผู้เรียนเข้าใจถึงสิ่งต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพืชและสัตว์ ซึ่งเกิดจากสิ่งเร้า
More Information
Price:
Free
Version:
1.0
Size:
30.2 MB
Genre:
Education Games
Update Date:
2013-11-03
Language:
Chinese Czech Dutch English French German Italian Japanese Korean Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Turkish
More
You May Also Like
Developer Apps