A Shine Show Shock A Shine Show Shock Not Available
Removed from the App Store
A Shine Show Shock

A Shine Show Shock

Flitwits Ltd

1.0.3 for iPad
Free
0

0 Ratings

Release Date

2015-04-24

Size

70.1 MB

Screenshots for iPad

A Shine Show Shock Description
THE FLITLITS /Y SBRIDION
BILINGUAL /ENGLISH /CYMRAEG/PRINT BOOKS BY JOHN CATT EDUCATIONAL

Story Title: A Shine Show Shock/ Teitl y Stori: Y Sioe Sglein

ENGLISH VERSION:
Laugh and Learn with the Flitlits
Categories: STORY/EDUCATION /8-11/First Language
Content: Curriculum/Literacy/Language/Reading/Social Development

•ENGLISH /WELSH /U.S. ENGLISH versions of the text and narration
•RESEARCHED extensively in partnership with experienced educators
•SPANS the divide between picture books and chapter novels
•DEVELOPS IMPROVED LITERACY /appeals to both genders /encourages boys to read more
•13 DIVERSE, TIMELESS characters that champion differences
•COMPREHENSIVE EDUCATIONAL SECTIONS that offer CROSS-CURRICULAR lesson planning options /schools /home teaching
•‘TAP ON THE MAP’ section reveals the characters /home plots /landmarks /significant stars /17 INTRODUCTORY STORIES
•PLOTS and LANDMARKS that link extensively to generic curricula
•LINE BY LINE HIGHLIGHTING of the lyrical text to best effect. Linguistics, including Sentence Structure, may be incorporated into grammar exercises as outlined in the educational guides
•Supported by further details on:http://www.theflitlits.com

The central character, JESTER BIT, is a scamp with a heart. His mischief leads to compassion, empathy, team work and a sense of fair play. Readers are invited to look behind the stories, the habitat, the interplay between the characters and more.

SYNOPSIS

This surprising story finds Jester Bit spotting this and plotting that at his home on Prank Plot. Could the think tank sitting under Jester's hat help him to win the Star of Stars at a Shine Show? Nosy shoes may off run off clues, but do bugs with bags hide secrets?

FEATURES

•Language Selection
•Automatic Page Turning
•Scroll Back to Previous Image or Page
•On /Off Auto Play Speech
•Text Highlighting
•Interactive Features
•Narration Volume Control
•Music Volume Control
•Page Number Display

INFORMATION

Developer: Chaos Trend Ltd
Category: kids/Books/Education
Version: 1.0
Size:
Rating: 8-11; First Language
Compatibility:
Website: http://www.theflitlits.com
Feedback: theflitlits@gmail.com

FERSIWN CYMRAEG

Dysgu wrth gael sbri gyda'r Sbridion

Cyfres Unigryw /App/ Hwyl /Addysgol /Llythrennedd/Cwricwlwm /Dwyieithog/Chaos Trend

Mae'r cynnwys yn, neu yn dwyn:

•FERSIYNAU CYMRAEG /SAESNEG /SAESNEG yr U.D. o'r testun a'r lleisio
•PONTIO'R BWLCH rhwng llyfrau lluniau a nofelau
•ADRAN ADDYSGOL GYNHWYSFAWR a THRAWSGWRICWLAIDD ar gyfer gwersi / ysgolion /addysgu yn y cartref
•Canlyn YMCHWIL HELAETH mewn partneriaeth ag addysgwyr profiadol
•ANNOG SGILIAU LLYTHRENNEDD /apelio i'r ddau ryw /annog bechgyn i ddarllen mwy
•13 O GYMERIADAU AMRYWIOL, DIAMSER sy'n hyrwyddo gwahaniaethau
•NODWEDD 'TAPIO AR Y MAP' i ddatgelu'r cymeriadau /plotiau cartref /tirnodau /y sêr /17 o STORïAU BYRION
•CYSYLLTU'R PLOTIAU a'r TIRNODAU ag elfennau eang o gwricwla generig
•AMLYGU'R TESTUN linell wrth linell
•CEFNOGAETH ar: www.ysbridion.co.uk

Mae drygioni'r cymeriad canolog, Digri Pwt, yn dysgu plant am dosturi, empathi, gwaith tîm a chwarae teg.
Cânt eu gwahodd i edrych y tu ôl i'r storïau, y cynefin, y cydadwaith rhwng y cymeriadau a mwy.

CRYNODEB

Yn y stori hon, a fydd modur meddwl Digri, sydd dan ei wallt, yn ei helpu i ennill seren sgleiniog?
Mae'n bosib y bydd pâr o esgidiau arogli yn canfod cliwiau. Ond... oes gan bryfyn gyfrinachau yn ei sachau?
Mae Heti Bwm-Bwm yn swnio'n boenus ond yn canu’n dyner i ddyfrgwn y Ffrwd Frwd, yn enwedig i ddyfrgi, Llai.

NODWEDDION

•Dewis Iaith
•Troi Tudalennau Awtomatig
•Troi yn ôl i Ddarlun neu'r Dudalen Flaenorol
•Agor /Cau Lleisio Awtomatig
•Amlygu'r Testun Linell wrth Linell
•Nodweddion Rhyngweithiol
•Dewis Uchder y Lleisio
•Dewis Uchder y Gerddoriaeth
•Opsiwn Arddangos Rhif y Dudalen

GWYBODAETH

Datblygwr: Chaos Trend Ltd
Categori: Plant/Llyfrau/Addysg
Fersiwn: 1.0
Maint:
Ardrethu: 8-11; Iaith Gyntaf
Cysondeb:
Gwefan: http://www.ysbridion.co.uk
Adborth: ysbridion@gmail.com
More Information
Price:
Free
Version:
1.0.3
Size:
70.1 MB
Genre:
Education Books
Release Date:
2015-04-24
Developer:
Flitwits Ltd
Language:
English Welsh
More
You May Also Like
Developer Apps