Adolygu - Revision Adolygu - Revision Free Get
Adolygu - Revision

Adolygu - Revision

Galactig

3.0 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Release Date

2017-08-05

Size

109.1 MB

Screenshots for iPhone

More Screenshots for iPad
Adolygu - Revision Description
Profa dy wybodaeth am wyddoniaeth yn erbyn y cloc!

Wedi’i seilio ar Ganllawiau Adolygu Gwyddoniaeth TGAU Prifysgol Bangor, mae’r ap gwych hwn, sy’n rhad ac am ddim ac yn gwbl ddwyieithog, yn cynnig cwisiau i dy helpu wrth baratoi ar gyfer arholiadau gwyddoniaeth TGAU.

Ar hyn o bryd mae’r ap yn cynnig 50 o gwestiynau Cemeg, Bioleg a Ffiseg ar amrywiaeth o bynciau ac yn awgrymu pa feysydd y dylid eu hastudio i wella dy wybodaeth a chael gwell sgôr.

Mae'r ap yn cynnwys:

• Cwestiynau Cemeg, Bioleg a Ffiseg
• Cwis yn erbyn y cloc
• Sawl math o gwestiwn
• Delweddau i gyd-fynd â’r cwestiynau
• Dy gynnydd wrth i ti ateb y cwestiynau
• Mynediad at y Canllawiau Adolygu

********************************************************

Test your science knowledge against the clock!

Based on Bangor University’s GCSE Science Revision Guides, this fantastic free and bilingual app offers material to help you prepare for your GCSE science exams.

Currently offering 50 questions each on Chemistry, Physics and Biology on a variety of topics, the app suggests which areas you should study to improve your knowledge and obtain a better score.

The app features:

• Physics, Chemistry and Biology questions
• Time based quiz
• Lots of different question types
• Images to support questions
• Progress tracker
• Access to the revision guides
Adolygu - Revision 3.0 Update
2017-08-05 Version History
New WJEC specification for Science Double Award.
Manyleb newydd CBAC ar gyfer Gwyddoniaeth Dwyradd TGAU.
More
More Information
Price:
Free
Version:
3.0
Size:
109.1 MB
Release Date:
2017-08-05
Developer:
Galactig
Language:
Chinese Czech Dutch English French German Italian Japanese Korean Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Turkish
More
You May Also Like
Developer Apps