Afrikaans Bible (Bybel) Afrikaans Bible (Bybel) Free Get
Afrikaans Bible (Bybel)

Afrikaans Bible (Bybel)

1.0 for iPhone
Free
0

0 Ratings

Release Date

2016-11-30

Size

22.0 MB

Screenshots for iPhone

Afrikaans Bible (Bybel) Description
Afrikaans Bible

The holy bible in Afrikaans - het boek bijbel. It's free

This simple and user friendly app is an easier way to feel God’s word in your heart and to feel heaven closer to you and your loved ones. Carry your Bible anytime and anywhere you go, and read your Bible app wherever and whenever you want enlighten your mind.

FEATURES
Simple format and easy to read.
Search function
Share to social media like facebook and email.
It's Free.
Version Information
Meer inligting oor hierdie Titel:
Gedeeltes uit die Bybel is in 1878 vir die eerste keer in Afrikaans vertaal deur CP Hoogenhout, het evangelie, A Pannevis en SJ du Toit, volle evangelie kerk. Die eerste volledige Bybel is egter eers in 1933 gepubliseer. ‘n Hersiene uitgawe word in 1953 uitgegee. Dié vertaling staan vandag bekend as die 1933/53-vertaling en is steeds ‘n baie gewilde tradisionele vertaling wat uit die Hebreeuse, apocriefe boeken, Griekse en Aramese brontekste vertaal is. Besoek gerus om ‘n gedrukte weergawe van hierdie Bybel te bestel.
Kopiereg inligting:
Die teks van die Bybel in Afrikaans (1933/53-vertaling) wat in hierdie elektroniese formaat of webblad verskyn is slegs vir persoonlike gebruik, preek.
Tot vyfhonderd (500) verse van hierdie Bybel in enige formaat (geskrewe, visueel, elektronies of oudio) mag sonder toestemming aangehaal word. Die aangehaalde verse mag egter nie meer as 50% van ‘n volledige boek van die Bybel, christelijk, of meer as 25% van die totale teks van die werk waarin hulle aangehaal word uitmaak nie, anders moet voorafgaande skriftelike toestemming verkry word, het christendom.
Afrikaans Bible (Bybel) 1.0 Update
2016-11-30 Version History
More
More Information
Price:
Free
Version:
1.0
Size:
22.0 MB
Genre:
Education Books
Release Date:
2016-11-30
Developer:
siriwit nambutdee
Language:
English
More
You May Also Like
Developer Apps