AHS Chula AHS Chula Free Get
AHS Chula

AHS Chula

Chulalongkorn University

1.4 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Release Date

2015-12-16

Size

30.3 MB

Screenshots for iPhone

More Screenshots for iPad
AHS Chula Description
AHS CHULA เป็นแอปพลิเคชัน ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมและโครงการที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ข่าวการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ เป็นต้น เพื่อเพิ่มช่องทางและความสะดวก ในการติดตามข้อมูลข่าวสารของคณะฯ ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า ตลอดจนผู้ใช้งานทุกท่าน

Features ::
1. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคณะฯ

2. ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม

3. ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ 
4. ข้อมูลวารสารคณะฯ ในรูปแบบ E-book 
5. ผู้ใช้งานสามารถ Share ข้อมูลข่าวสารจาก Application ไปยังช่องทาง Social Network (Facebook) เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์และแสดงความคิดเห็นในวงกว้าง
6. ผู้ใช้งานสามารถ Download ข้อมูลจาก Application เพื่อจัดเก็บหรือส่งต่อได้อย่างทันที 
7. ผู้ใช้งานสามารถกดโทรออกไปยังหน่วยงานภายในคณะผ่านทาง Application
8. ผู้ใช้งานสามารถค้นหาเส้นทางมายังคณะฯโดยใช้ระบบ Google map ผ่านทาง Feature Map
AHS Chula 1.4 Update
2015-12-16 Version History
AHS CHULA เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ท่านเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และโครงการต่างๆของคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ง่ายยิ่งขึ้น

- เมนูแบบประเมิน
- ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
More
More Information
Price:
Free
Version:
1.4
Size:
30.3 MB
Genre:
News Books
Release Date:
2015-12-16
Language:
English
More
You May Also Like
Developer Apps