فروغ فرخزاد (مجومه تمامی آثار)

فروغ فرخزاد (مجومه تمامی آثار)Free

1.2for iPhone, iPad
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
فروغ فرخزاد (مجومه تمامی آثار) Screenshots
فروغ فرخزاد (مجومه تمامی آثار) posterفروغ فرخزاد (مجومه تمامی آثار) posterفروغ فرخزاد (مجومه تمامی آثار) posterفروغ فرخزاد (مجومه تمامی آثار) posterفروغ فرخزاد (مجومه تمامی آثار) poster
فروغ فرخزاد (مجومه تمامی آثار) posterفروغ فرخزاد (مجومه تمامی آثار) posterفروغ فرخزاد (مجومه تمامی آثار) posterفروغ فرخزاد (مجومه تمامی آثار) posterفروغ فرخزاد (مجومه تمامی آثار) poster

About فروغ فرخزاد (مجومه تمامی آثار)

مجموعه کامل آثار واشعار بانوی شعر ایران فروغ فرخزاد ،که مطمئنا طرفداران
بسیاری این بانوی شاعر دارد، ماسعی کردیم هر چیزی که مربوط به فروغ فرخزاد میشود را دربرنامه قرار دهیم


دراین برنامه بسیار زیباتمامی آثار فروغ فرخزاد قرار دارد که شامل:

تمامی اشعار دفتر، اسیر
تمامی اشعار دفتر، دیوار
تمامی اشعار دفتر، عصیان
تمامی اشعار دفتر، فصل سرد
تمامی اشعار دفتر، تولدی دیگر

وهمچنین زندگی نامه کامل فروغ فرخزاد:
نگاهی گذرا
زندگینامه
ازدواج با پرویزشاپور
سفربه اروپا
کارهای سینمایی فروغ
پایان زندگی
سالشمارزندگی فروغ
فروغ درآثار دیگران

* وهمچنین دراین برنامه چندداستانی که فروغ فرخزاد نوشته شامل:
توضیحاتی درمورد داستان نویسی فروغ
بی تفاوت
کابوس
اندوه فردا
شکست
انتها
دوست کوچک من

* وهمچنین دراین برنامه ،فروغ از نگاه دیگران:
خواهرفروغ فرخزاد
باسیمین بهبهانی
بارضابراهنی
باسروش دباغ
مصاحبه با آیدین آغداشلو
فروغ ازنگاه م.آزاد
فروغ از دیداستادمهدی اخوان ثالث
گفتگوباپوران فرخزاد

همگی وهمگی دراین برنامه بسیارزیبا

آري آغاز دوست داشتن است
گرچه پايان راه نا پيداست
من به پايان دگر نينديشم
كه همين دوست داشتن زيباست

بخدا در دل و جانم نیست
هیچ جز حسرت دیدارش
سوختم از غم و کی باشد
غم من مایه آزارش
فروغ فرخزاد
Show More

What's New in the Latest Version 1.2

Last updated on Sep 27, 2016
Old Versions
رفع مشکل ارتقاباایمیل یاهو
رفع ایرادات جزیی
bug fixes
Show More
Version History
1.2
Sep 27, 2016
رفع مشکل ارتقاباایمیل یاهو
رفع ایرادات جزیی
bug fixes

فروغ فرخزاد (مجومه تمامی آثار) FAQ

Click here to learn how to download فروغ فرخزاد (مجومه تمامی آثار) in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of فروغ فرخزاد (مجومه تمامی آثار).
iPhone
iPad
فروغ فرخزاد (مجومه تمامی آثار) supports English

فروغ فرخزاد (مجومه تمامی آثار) Alternative

You May Also Like

Get more from Amin Besharatnia