หัดเขียน ก ไก่ อนุบาล ตัวเลข

หัดเขียน ก ไก่ อนุบาล ตัวเลข


การเรียนรู้ คัดลายมือ พยัญชนะ


Free

1.0for iPhone, iPad and more
3.9
1 Ratings
Kawintip Chotpongsathonkul
Developer
18.3 MB
Size
Jun 11, 2018
Update Date
Education
Category
4+
Age Rating
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
หัดเขียน ก ไก่ อนุบาล ตัวเลข Screenshots
หัดเขียน ก ไก่ อนุบาล ตัวเลข posterหัดเขียน ก ไก่ อนุบาล ตัวเลข posterหัดเขียน ก ไก่ อนุบาล ตัวเลข poster
หัดเขียน ก ไก่ อนุบาล ตัวเลข posterหัดเขียน ก ไก่ อนุบาล ตัวเลข posterหัดเขียน ก ไก่ อนุบาล ตัวเลข poster

About หัดเขียน ก ไก่ อนุบาล ตัวเลข

แอพพลิเคชัน หัดเขียน ก.ไก่ ก-ฮ สระไทยและเขียนตัวเลขไทย เหมาะสำหรับเด็ก หรือคนที่ต้องการหัดเขียน และอ่านออกเสียงอักษรไทย พยัญชนะไทย สระไทย โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวดคือ หัดเขียนอักษรไทย ทดสอบอักษรไทย และหัดเขียนสระไทย สื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็ก พัฒนาการเด็ก ภาษาไทย ฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะ ก.ไก่ - ฮ.นกฮุก เป็นแอปพลิชั่นเกมเกี่ยวกับการศึกษา โดยเน้นที่การฝึกเขียนตัวอักษรไทยทั้งหมด 44 ตัว

เป็นโปรแกรมการศึกษาสำหรับเด็กอนุบาลและเด็กเล็กที่ช่วยให้เรียนรู้วิธีเขียนได้ถูกต้องและเขียนได้เร็วขึ้น โดยจะมีให้ฝึกหัดเขียนอยู่ 2 แบบคือ
1. เขียนอักษรไทยจาก ก ถึง ฮ พร้อม มีเสียงแต่ละตัวอักษร
2. เขียนตัวเลขไทย จาก ๑ ถึง ๙ พร้อม มีเสียงแต่ละตัวเลข
หน้าจอในการเขียนง่ายมาก เพียงสัมฝัสและลากตัวอักษรหรือตัวเลขตามรูปเท่านั้น การหัดเขียนทุกวัน เพื่อกระตุ้นความอยากเรียนรู้ของเด็ก และทำให้เด็นมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
Show More

What's New in the Latest Version 1.0

Last updated on Jun 11, 2018
Old Versions
This app has been updated by Apple to display the Apple Watch app icon.
Show More
Version History
1.0
May 17, 2018
This app has been updated by Apple to display the Apple Watch app icon.

หัดเขียน ก ไก่ อนุบาล ตัวเลข FAQ

Click here to learn how to download หัดเขียน ก ไก่ อนุบาล ตัวเลข in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of หัดเขียน ก ไก่ อนุบาล ตัวเลข.
iPhone
Requires iOS 9.0 or later.
iPad
Requires iPadOS 9.0 or later.
iPod touch
Requires iOS 9.0 or later.
หัดเขียน ก ไก่ อนุบาล ตัวเลข supports English

หัดเขียน ก ไก่ อนุบาล ตัวเลข Alternative

You May Also Like

Get more from Kawintip Chotpongsathonkul