เนบิวล่า

เนบิวล่าFree

1.0for iPhone, iPad
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
เนบิวล่า Screenshots
เนบิวล่า posterเนบิวล่า posterเนบิวล่า posterเนบิวล่า posterเนบิวล่า poster
เนบิวล่า posterเนบิวล่า posterเนบิวล่า posterเนบิวล่า posterเนบิวล่า poster

About เนบิวล่า

คำอธิบาย
Application นี้ สร้างขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนเกิดการเรียนรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน และช่วยทบทวนสาระสำคัญของบทเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และส่งผลให้จดจำเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น Application นี้ ถูกออกแบบให้มีเนื้อหาสอดคล้องตรงกับตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตัวชี้วัด
ว 3.1 ป.6/2 จำแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้สถานะหรือเกณฑ์อื่นที่กำหนดเอง
ว 3.1 ป.6/3 ทดลองและอธิบายวิธีการแยกสารบางชนิดที่ผสมกัน โดยการร่อน การตกตะกอนการกรอง การระเหิด การระเหยแห้ง
ว 4.1 ป.5/4 ทดลองและอธิบายแรงพยุงของของเหลว การลอยตัว และการจมของวัตถุ
ว 7.1 ป.5/1 สังเกตและอธิบายการเกิดทิศ และปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงดาวโดยใช้แผนที่ดาว
ว 7.1 ป.6/1 สร้างแบบจำลองและอธิบายการเกิดฤดู ข้างขึ้น ข้างแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคาและ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์


เนื้อหา
เนื้อหาของ Application ประกอบด้วย
1. การเกิดฤดู / ข้างขึ้นข้างแรม / สุริยุปราคา / จันทรุปราคา
2. การเกิดทิศ และปรากฏการณ์การขึ้นตกของดวงดาว
3. การจำแนกสาร
4. วิธีแยกสาร
5. แรงพยุงของของเหลว การลอย การจมของวัตถุ
Feature
Application เรื่อง เนบิวล่า มีเนื้อหาสาระเหมาะสม และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เด็กๆ สามารถทบทวนบทเรียนผ่านการตอบคำถามภายในเกม
- รู้จักการเกิดฤดู ข้างขึ้นข้างแรม สุริยุปราคา และจันทรุปราคา
- สามารถจำแนกสารและวิธีแยกสารได้
- สนุกสนานกับการยิง Monster ระหว่างตอบคำถามภายในเกม
- ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
- สื่อสารผ่านตัวการ์ตูนน่ารัก เหมาะสำหรับเด็ก
- เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครู
- สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
Show More

What's New in the Latest Version 1.0

Last updated on Aug 24, 2018
Version History
1.0
Aug 24, 2018

เนบิวล่า FAQ

Click here to learn how to download เนบิวล่า in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of เนบิวล่า.
iPhone
iPad
เนบิวล่า supports Chinese, Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Norwegian Bokmål, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish, Vietnamese

เนบิวล่า Alternative

You May Also Like

Get more from Info Media Innovation