Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
3S DMS Screenshots
3S DMS poster3S DMS poster3S DMS poster3S DMS poster3S DMS poster

About 3S DMS

Mô tả 3S DMS:
- 3S DMS là một giải pháp phần mềm tập trung vào việc quản lý tối ưu hoạt động phân phối sản phẩm / dịch vụ của doanh nghiệp. Hoạt động này bao gồm nhiều mặt, đơn giản nhất có thể thấy như cập nhật tình hình tại các điểm phân phối, tăng hiệu quả của đội ngũ bán hàng, đẩy nhanh xử lý đơn hàng và giao hàng.
- 3S DMS cung cấp cách thức để quản lý đội ngũ nhân viên bán hàng tốt hơn, bao gồm cung cấp dữ liệu về lộ trình của nhân viên, hỗ trợ quy trình bán hàng hiệu quả, quy trình trưng bày hàng hoá tại cửa hàng.
- 3S DMS giúp doanh nghiệp chủ động kiểm soát hàng tồn kho, xử lý đơn hàng nhanh và hiệu quả, đánh giá tình hình bán hàng thông qua các báo cáo tức thời và có giải pháp xử lý nhanh chóng.
Các tính năng của 3S DMS
Cho nhân viên bán hàng
- Thực hiện bán hàng theo tuyến cố định
- Tạo và gửi đơn đặt hàng bằng điện thoại hoặc máy tính bảng có kết nối 3G, Wifi
- Kiểm tra tồn kho tại cửa hàng, tại công ty, lấy dữ liệu công nợ hiện tại.
- Nhận thông báo tức thời, cập nhật các chính sách bán hàng, khuyến mãi, chiết khấu mới nhất.
- Hỗ trợ trao đổi, chia sẻ thông tin, lịch làm việc, lập lịch, chia sẻ kế hoạch, tình hình thực hiện kế hoạch.
Cho cán bộ quản lý
- Báo cáo tức thời doanh số, vị trí và lộ trình của nhân viên bán hàng thông qua thiết bị di động được kết nối mạng (wifi, 3G) và tích hợp bản đồ số.
- Quản lý nhân viên bán hàng theo thời gian thực: toạ độ nhân viên, hành trình chăm sóc, thời gian thực hiện chăm sóc, thông tin cửa hàng, hình ảnh trưng bày.
- Hỗ trợ tối ưu quy trình bán hàng, quản lý phạm vi cho phép của đội ngũ bán hàng (khu vực, tuyến, ngành hàng, mục tiêu doanh số).
- Quản lý khuyến mãi, chiết khấu, quy trình bán hàng.
- Quản lý, theo dõi hàng khuyến mãi đến tay đúng đối tượng.
- Quản lý công nợ tức thời theo thời điểm phát sinh.
- Cập nhật những thông tin liên quan về tình hình hàng hóa, công nợ... tại mỗi điểm sẽ được qua máy tính bảng ngay tại thời điểm bán hàng.
- Quản lý tình hình tồn kho tại điểm bán hàng, đảm bảo luôn có hàng tại cửa hàng.
- Theo dõi chi tiết tình hình kinh doanh của nhà phân phối, đại lý, cửa hàng: hình ảnh, trưng bày sản phẩm, biển hiệu.
Show More

What's New in the Latest Version 1.0

Last updated on Jul 25, 2019
Version History
1.0
Jul 25, 2019

3S DMS FAQ

Click here to learn how to download 3S DMS in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of 3S DMS.
iPhone
3S DMS supports English

3S DMS Alternative

You May Also Like

Get more from ITG ERP SOLUTION JOINT STOCK COMPANY