Bảo Hành PMA

Bảo Hành PMA

Free
1.0.9for iPhone, iPad and more
DUC MINH TECHNOLOGY AND INVESTMENT JSC
Developer
57.6 MB
Size
Jan 4, 2023
Update Date
Business
Category
4+
Age Rating
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
Bảo Hành PMA Screenshots
Bảo Hành PMA posterBảo Hành PMA posterBảo Hành PMA posterBảo Hành PMA posterBảo Hành PMA posterBảo Hành PMA posterBảo Hành PMA poster
Bảo Hành PMA posterBảo Hành PMA posterBảo Hành PMA posterBảo Hành PMA posterBảo Hành PMA posterBảo Hành PMA posterBảo Hành PMA posterBảo Hành PMA poster

About Bảo Hành PMA

Nhôm PMA là đơn vị tiên phong và đầu tiên tại Việt Nam đưa ra chính sách bảo hành lớp sơn bề mặt 15 năm: Dựa trên cơ sở Hệ thống sản xuất hiện đại bậc nhất Việt Nam, lớp sơn được sử dụng Sơn tĩnh điện của tập đoàn Hóa chất hàng đầu thế giới, Akzonobel, Hệ thống phun sơn tĩnh điện của Gema, Nguyên liệu nhôm tiêu chuẩn 6063:
Với những giá trị cốt lõi của Sản phẩm Nhôm PMA Bảo hành 15 năm lớp sơn phủ bề mặt. Ứng dụng cung cấp chức năng đăng ký và truy quét bảo hành theo sản phẩm.
Show More

What's New in the Latest Version 1.0.9

Last updated on May 19, 2023
Old Versions
sữa lỗi ứng dụng
Show More
Version History
1.0.9
May 19, 2023
sữa lỗi ứng dụng
1.0.8
Apr 24, 2023
Sữa lỗi ứng dụng
1.0.7
Apr 20, 2023
Sữa lỗi ứng dụng
1.0.6
Apr 19, 2023
Sữa lỗi ứng dụng
1.0.5
Apr 1, 2023
Sữa lỗi ứng dụng
1.0.4
Mar 9, 2023
Sữa lỗi ứng dụng
1.0.3
Feb 10, 2023
Sữa lỗi ứng dụng
1.0.2
Feb 7, 2023
Sữa lỗi ứng dụng
1.0.1
Jan 16, 2023
Sữa lỗi ứng dụng
1.0.0
Jan 5, 2023

Bảo Hành PMA FAQ

Click here to learn how to download Bảo Hành PMA in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of Bảo Hành PMA.
iPhone
Requires iOS 12.0 or later.
iPad
Requires iPadOS 12.0 or later.
iPod touch
Requires iOS 12.0 or later.
Bảo Hành PMA supports English

Bảo Hành PMA Alternative

You May Also Like

Get more from DUC MINH TECHNOLOGY AND INVESTMENT JSC