BRVT PHẢN ÁNH HIỆN TRƯỜNG VNPT

BRVT PHẢN ÁNH HIỆN TRƯỜNG VNPTFree

1.8for iPhone, iPad and more
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
BRVT PHẢN ÁNH HIỆN TRƯỜNG VNPT Screenshots
BRVT PHẢN ÁNH HIỆN TRƯỜNG VNPT posterBRVT PHẢN ÁNH HIỆN TRƯỜNG VNPT posterBRVT PHẢN ÁNH HIỆN TRƯỜNG VNPT posterBRVT PHẢN ÁNH HIỆN TRƯỜNG VNPT poster
BRVT PHẢN ÁNH HIỆN TRƯỜNG VNPT posterBRVT PHẢN ÁNH HIỆN TRƯỜNG VNPT posterBRVT PHẢN ÁNH HIỆN TRƯỜNG VNPT posterBRVT PHẢN ÁNH HIỆN TRƯỜNG VNPT poster

About BRVT PHẢN ÁNH HIỆN TRƯỜNG VNPT

Ứng dụng là phương tiện cần thiết để người dân cung cấp các thông tin vi phạm về lấn chiếm lòng, lề đường, tụ tập buôn bán, xây dựng không phép, xả rác ... nhanh chóng. Bản thân các cơ quan quản lý từng lĩnh vực giao thông, môi trường, trật tự đô thị... cũng thuận lợi hơn khi tiếp nhận, xử lý và giải quyết các vi phạm.
Show More

What's New in the Latest Version 1.8

Last updated on May 22, 2023
Old Versions
Cải thiện hiệu năng và trải nghiệm người dùng
Chỉnh sửa vị trí phản ánh
Show More
Version History
1.8
May 22, 2023
Cải thiện hiệu năng và trải nghiệm người dùng
Chỉnh sửa vị trí phản ánh
1.7
Nov 15, 2022
-Thay đổi logo ứng dụng
-Cải thiện hiệu năng và trải nghiệm người dùng
1.6
Nov 14, 2022
Cập nhật phân rã địa chỉ
Cải thiện hiệu năng và trải nghiệm người dùng
1.5
Oct 17, 2022
Thêm giao diện chờ gửi phản ánh
Chỉnh sửa logo
Cải thiện hiệu năng và trải nghiệm ngươi dùng
1.4
Sep 30, 2022
Cải thiện hiệu năng và trải nghiệm người dùng
1.3
Sep 27, 2022
Chỉnh sửa lỗi phân rã địa chỉ
Cải thiện hiệu năng và trải nghiệm người dùng
1.2
Jul 29, 2022
Chỉnh sửa lỗi chuyên viên hỗ trợ
Cải thiện hiệu năng và trải nghiệm người dùng
1.1
Sep 23, 2021
Thêm tính năng hướng dẫn người dân gửi phản ánh
Thêm tính năng hướng dẫn cán bộ xử lý phản ánh
1.0
Sep 22, 2021

BRVT PHẢN ÁNH HIỆN TRƯỜNG VNPT FAQ

Click here to learn how to download BRVT PHẢN ÁNH HIỆN TRƯỜNG VNPT in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of BRVT PHẢN ÁNH HIỆN TRƯỜNG VNPT.
iPhone
Requires iOS 11.0 or later.
iPad
Requires iPadOS 11.0 or later.
iPod touch
Requires iOS 11.0 or later.
BRVT PHẢN ÁNH HIỆN TRƯỜNG VNPT supports English

BRVT PHẢN ÁNH HIỆN TRƯỜNG VNPT Alternative

You May Also Like

Get more from Vietnam Posts and Telecommunications Group