Chọn nghề - Tổng cục GDNN

Chọn nghề - Tổng cục GDNNFree

2.2.5for iPhone, iPod touch
ABN ASIA COMPANY LIMITED
Developer
36.1 MB
Size
May 22, 2018
Update Date
Business
Category
4+
Age Rating
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
Chọn nghề - Tổng cục GDNN Screenshots
Chọn nghề - Tổng cục GDNN posterChọn nghề - Tổng cục GDNN posterChọn nghề - Tổng cục GDNN posterChọn nghề - Tổng cục GDNN posterChọn nghề - Tổng cục GDNN poster

About Chọn nghề - Tổng cục GDNN

Ứng dụng cho phép người dùng tra cứu thông tin ngành nghề, trường Trung Cấp - Cao Đẳng trên phạm vi toàn quốc.
Show More

What's New in the Latest Version 2.2.5

Last updated on Apr 4, 2021
Old Versions
Cảm ơn bạn đã sử dụng ứng dụng Chọn nghề! Để giúp cải thiện ứng dụng cho bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên giới thiệu các bản cập nhật lên App Store.
Bản cập nhật này fix lỗi và cải thiện hiệu năng.
Show More
Version History
2.2.5
Apr 4, 2021
Cảm ơn bạn đã sử dụng ứng dụng Chọn nghề! Để giúp cải thiện ứng dụng cho bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên giới thiệu các bản cập nhật lên App Store.
Bản cập nhật này fix lỗi và cải thiện hiệu năng.
2.2.4
Jan 10, 2021
Cảm ơn bạn đã sử dụng ứng dụng Chọn nghề! Để giúp cải thiện ứng dụng cho bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên giới thiệu các bản cập nhật lên App Store.
Bản cập nhật này tích hợp thêm tính năng đa ngôn ngữ, giúp bạn chọn lựa Tiếng Việt/Tiếng Anh.
2.2.3
Jul 27, 2020
Ứng dụng chọn nghề nâng cấp tích hợp thêm nhiều chức năng và giao diện hoàn toàn mới:
- Tính năng ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
- Tính năng xem những tin bài nổi bật
- Xem video
- Danh mục hình ảnh v.v....
2.2.2
Jun 26, 2019
Ứng dụng chọn nghề nâng cấp tích hợp thêm nhiều chức năng và giao diện hoàn toàn mới:
- Tính năng ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
- Tính năng xem những tin bài nổi bật
- Xem video
- Danh mục hình ảnh v.v....
2.2.1
Jun 12, 2019
Ứng dụng chọn nghề nâng cấp tích hợp thêm nhiều chức năng và giao diện hoàn toàn mới:
- Tính năng ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
- Tính năng xem những tin bài nổi bật
- Xem video
- Danh mục hình ảnh v.v....
2.2
Jun 11, 2019
Ứng dụng chọn nghề nâng cấp tích hợp thêm nhiều chức năng và giao diện hoàn toàn mới:
- Tính năng ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
- Tính năng xem những tin bài nổi bật
- Xem video
- Danh mục hình ảnh v.v....
2.1
May 22, 2019
Ứng dụng chọn nghề nâng cấp tích hợp thêm nhiều chức năng và giao diện hoàn toàn mới:
- Tính năng ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
- Tính năng xem những tin bài nổi bật
- Xem video
- Danh mục hình ảnh v.v....
2.0
May 21, 2019
Ứng dụng chọn nghề nâng cấp tích hợp thêm nhiều chức năng và giao diện hoàn toàn mới:
- Tính năng ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
- Tính năng xem những tin bài nổi bật
- Xem video
- Danh mục hình ảnh v.v....
1.9.1
Jul 14, 2018
Cảm ơn bạn đã sử dụng ứng dụng Chọn nghề! Dưới đây là các điểm mới:
- Cải thiện hiệu suất, tính ổn định và độ tin cậy thông tin
- Hỗ trợ hiển thị thông tin trường hợp tên nghề cao đẳng và tên nghề trung cấp khác nhau trong tab thông tin nghề
1.9
Jul 5, 2018
Cảm ơn bạn đã sử dụng ứng dụng Chọn nghề! Để giúp cải thiện ứng dụng cho bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên giới thiệu các bản cập nhật lên App Store.
1.8
Jul 3, 2018
Cảm ơn bạn đã sử dụng ứng dụng Chọn nghề! Để giúp cải thiện ứng dụng cho bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên giới thiệu các bản cập nhật lên App Store.
1.7
Jun 29, 2018
Cảm ơn bạn đã sử dụng ứng dụng Chọn nghề! Để giúp cải thiện ứng dụng cho bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên giới thiệu các bản cập nhật lên App Store.
1.6
Jun 26, 2018
Cảm ơn bạn đã sử dụng ứng dụng Chọn nghề! Để giúp cải thiện ứng dụng cho bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên giới thiệu các bản cập nhật lên App Store.
1.5
Jun 21, 2018
Cảm ơn bạn đã sử dụng ứng dụng Chọn nghề! Để giúp cải thiện ứng dụng cho bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên giới thiệu các bản cập nhật lên App Store.
1.4
Jun 4, 2018
Cập nhật tính năng tra cứu, chuẩn hóa chính xác dữ liệu
1.3
May 11, 2018

Chọn nghề - Tổng cục GDNN FAQ

Click here to learn how to download Chọn nghề - Tổng cục GDNN in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of Chọn nghề - Tổng cục GDNN.
iPhone
Requires iOS 10.0 or later.
iPod touch
Requires iOS 10.0 or later.
Chọn nghề - Tổng cục GDNN supports English

Chọn nghề - Tổng cục GDNN Alternative

You May Also Like

Get more from ABN ASIA COMPANY LIMITED