Chọn Tuổi Vợ

Chọn Tuổi VợFree

1.2for iPhone, iPad and more
Hung Phuoc Tran
Developer
9.9 MB
Size
Feb 2, 2017
Update Date
Entertainment
Category
12+
Age Rating
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
Chọn Tuổi Vợ Screenshots
Chọn Tuổi Vợ posterChọn Tuổi Vợ posterChọn Tuổi Vợ poster
Chọn Tuổi Vợ posterChọn Tuổi Vợ posterChọn Tuổi Vợ poster

About Chọn Tuổi Vợ

Chọn vợ chọn chồng căn cứ vào các loại sách như Lữ Tài Hiệp Hôn, Cao Ly Toán Số, Cao Ly Đầu Hình, Bác San Tuyệt Mạng, Bác San Giao Chiến, Bác San Giao Xung, Bác Cung, Ngũ Mạng để tìm hiểu số vợ chồng.
Nội dung chuyên sâu về xem tuổi vợ chồng hợp - khắc dựa theo tuổi, năm sinh, bản mệnh.

Bởi có nhiều điều kỵ hạp lẫn nhau, rất khó mà phân tích. Cần hiểu từ gốc đến ngọn mình định mới đặng. Trước phải biết số của người trai hay người gái đó có số thay chồng hay đổi vợ không?

Nếu phạm số thay đổi dầu lựa chọn tuổi tốt cách mấy cũng không tránh khỏi số đã định, còn số đặng một chồng một vợ rủi gặp tuổi kỵ cũng có thể giảm và hy vọng ở đặng, đó là điều rất cần cho việc xem tuổi vợ chồng.

Chọn vợ, chọn chồng: Mỗi phần luận đoán được chia làm 3 phần: đại kỵ, hiệp hôn tốt và chú giải thêm. Tất cả đều là suy luận và phỏng đoán, bởi lẽ sự thành bại trong hôn nhân còn phải phụ thuộc vào những yếu tố chính như: Phước đức mà mình tạo ra, phước đức cha mẹ để lại và phước đức mà con cái đem đến. Vậy nên, đây chỉ là tài liệu tham khảo.
Show More

What's New in the Latest Version 1.2

Last updated on Feb 2, 2017
Old Versions
Apple đã cập nhật ứng dụng này để có thể hiển thị biểu tượng của ứng dụng Apple Watch.

sửa lỗi nhỏ
Show More
Version History
1.2
Feb 2, 2017
Apple đã cập nhật ứng dụng này để có thể hiển thị biểu tượng của ứng dụng Apple Watch.

sửa lỗi nhỏ
1.1
Mar 3, 2014
Fix Bug
1.0
Jan 4, 2014

Chọn Tuổi Vợ FAQ

Click here to learn how to download Chọn Tuổi Vợ in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of Chọn Tuổi Vợ.
iPhone
Requires iOS 8.0 or later.
iPad
Requires iPadOS 8.0 or later.
iPod touch
Requires iOS 8.0 or later.
Chọn Tuổi Vợ supports English

Chọn Tuổi Vợ Alternative

You May Also Like

Get more from Hung Phuoc Tran