Deep Scanner

Deep ScannerFree

1.2.4for iPhone
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
Deep Scanner Screenshots
Deep Scanner posterDeep Scanner posterDeep Scanner posterDeep Scanner posterDeep Scanner posterDeep Scanner posterDeep Scanner poster

About Deep Scanner

Deep Scanner là một ứng dụng trên di động của DeepKafe, được phát triển để trích xuất dữ liệu từ các loại giấy tờ tùy thân như Passport, Chứng Minh Thư và Thẻ Căn Cước Công Dân.
- Với Deep Scanner, người dùng có thể dễ dàng lưu trữ thông tin, hình ảnh khuôn mặt trên tài liệu để phục vụ cho các mục đích quản lý, xử lý thủ tục hành chính mà không cần trang bị thêm bất kỳ một thiết bị chuyên dụng khác.
- Hiện tại ứng dụng hoạt động hiệu quả nhất cho Passport (cho cả Việt Nam và quốc tế), Chứng Minh Thư đang trong quá trình thử nghiệm.

Trong thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ nhanh chóng tăng cường độ chính xác cho Thẻ Chứng Minh Thư cũng như bổ sung tính năng cho Thẻ Căn Cước Công Dân.
Show More

What's New in the Latest Version 1.2.4

Last updated on Dec 18, 2018
Old Versions
- Cải thiện chức năng Đăng nhập và Đọc ảnh
Show More
Version History
1.2.4
Oct 11, 2018
- Cải thiện chức năng Đăng nhập và Đọc ảnh

Deep Scanner FAQ

Click here to learn how to download Deep Scanner in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of Deep Scanner.
iPhone
Deep Scanner supports English

Deep Scanner Alternative

You May Also Like

Get more from Dung Nguyen