Greenfield Zone

Greenfield ZoneFree

5.0.1for iPhone, iPad and more
9.9
1 Ratings
Greenfield School
Developer
92.4 MB
Size
Mar 16, 2024
Update Date
Education
Category
4+
Age Rating
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
Greenfield Zone Screenshots
Greenfield Zone posterGreenfield Zone posterGreenfield Zone posterGreenfield Zone posterGreenfield Zone poster
Greenfield Zone posterGreenfield Zone posterGreenfield Zone posterGreenfield Zone posterGreenfield Zone poster

About Greenfield Zone

-League là ứng dụng di động kết nối giữa nhà trường, giáo viên và các học sinh. Ứng dụng giúp nhà trường, giáo viên có thể tích lũy và tặng điểm thưởng (Point) cho các học sinh có thành tích trong học tập, trong các hoạt động tại trường. Thông qua ứng dụng, học sinh sẽ được tích lũy điểm thưởng để thi đua trong lớp, trong khối và trong cấp…, điểm thưởng tích lũy cũng được quy điểm thành đồng Coin để học sinh thực hiện đổi quà tặng. Ứng dụng cũng cho phép đối tượng phụ huynh có thể sử dụng và quản lý điểm, coin thay cho con với những học sinh còn nhỏ tuổi chưa có điện thoại để sử dụng.
Các chức năng chính của ứng dụng:
- Quản lý điểm thi đua
- Bảng xếp hạng thi đua cá nhân
- Bảng xếp hạng thi đua lớp
- Quản lý coin
- Thực hiện đăng ký đổi quà tặng
- Thông tin các hoạt động mới của trường
Show More

What's New in the Latest Version 5.0.1

Last updated on Mar 16, 2024
Old Versions
Mở truy cập cho giáo viên
Show More
Version History
5.0.1
Mar 16, 2024
Mở truy cập cho giáo viên
5.0.0
Mar 14, 2024
Chỉ cho phép phụ huynh và học sinh truy cập app.
Thêm "KHHT" trong Bài tập về nhà
4.3.5
Feb 16, 2024
Cập nhật môi trường UAT của app.
4.3.4
Jan 2, 2024
Sửa giao diện bảng điểm giữa học kì và cuối học kì.
4.3.3
Dec 28, 2023
Sửa giao diện bảng điểm cho cấp 1.
4.3.2
Dec 14, 2023
Sửa lỗi hiển thị số lần vi phạm trong biên bản lỗi.
Cập nhật nội dung chi tiết nghỉ phép.
4.3.0
Dec 5, 2023
Hiển thị bài tập về nhà cho học sinh.
4.2.1
Nov 22, 2023
Sửa lỗi sai mảng hành vi khi tạo biên bản lỗi cho giáo viên.
4.2.0
Nov 20, 2023
- Phân biệt CLB Trưa và Ngoài Giờ.
- Cho phép tạo biên bản lỗi nhanh cho học sinh.
4.1.3
Nov 8, 2023
- Thêm tổng kết cuối năm cho Bảng điểm.
4.1.2
Nov 2, 2023
Sửa lỗi bảng điểm theo tháng không hiển thị.
4.1.1
Nov 1, 2023
- Thêm chức năng cho SA.
- Hiển thị thực đơn bán trú.
- Hiển thị bảng điểm/đánh giá theo từng kỳ học.
4.1.0
Oct 17, 2023
- Thêm lựa chọn "Điểm trường" để chuyển giữa các trường trong hệ thống Greenfield khi đăng nhập.
4.0.3
Sep 29, 2023
- Giáo viên - Sửa lỗi không hiển thị số điện thoại mẹ trong thông tin lớp học.
4.0.2
Sep 28, 2023
- Cập nhật link update app.
- Hiển thị đánh dấu trên tab khi có thông báo mới trong app.
4.0.1
Sep 27, 2023
- Giáo viên: Sửa màn hình điểm danh tiết học, tự động chọn toàn bộ học sinh có mặt. Bấm xác nhận điểm danh để cập nhật trạng thái.
- Giảm cỡ chữ màn hình.
- Thêm thông báo cập nhật bản mới.
- Giáo viên: Thêm gọi cho GVCN hoặc bố mẹ trong phần điểm danh bán trú.
- Giáo viên: Thêm thông tin lớp học.
3.0.15
Sep 12, 2023
Sửa lỗi lưu cache cho thông tin bảng điểm.
3.0.14
Sep 8, 2023
Sửa lỗi phụ huynh không đăng nhập được.
3.0.13
Sep 6, 2023
Cập nhật số lượng đăng ký quà trong "Trả quà".
3.0.12
Aug 24, 2023
Thêm bảng điểm cho học sinh.
3.0.11
Aug 21, 2023
Hiển thị lớp phân ban khi tặng/trừ coin.
3.0.10
Aug 17, 2023
Sửa lỗi danh sách biên bản lỗi không cập nhật sau khi thay đổi biên bản lỗi.
3.0.9
Aug 9, 2023
Sửa lỗi không đóng được điểm bus.
3.0.8
Aug 8, 2023
- Hiển thị thông tin toàn bộ điểm đón/trả và học sinh tại các điểm cho tuyến bus của cô giáo.
- Hiển thị thông tin lớp học, giáo viên và danh sách học sinh trong lớp.
3.0.7
Aug 2, 2023
- Sửa lỗi không hiển thị điểm bus.
- Show danh sách toàn bộ điểm bus cho giáo viên.
- Sửa lỗi màn hình trắng khi login phụ huynh có 1 con.

Greenfield Zone FAQ

Click here to learn how to download Greenfield Zone in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of Greenfield Zone.
iPhone
Requires iOS 11.0 or later.
iPad
Requires iPadOS 11.0 or later.
iPod touch
Requires iOS 11.0 or later.
Greenfield Zone supports English

Greenfield Zone Alternative

You May Also Like