Hoang Mai Toi Yeu

Hoang Mai Toi Yeu

Free
1.2.0for iPhone, iPad and more
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
Hoang Mai Toi Yeu Screenshots
Hoang Mai Toi Yeu posterHoang Mai Toi Yeu posterHoang Mai Toi Yeu poster
Hoang Mai Toi Yeu posterHoang Mai Toi Yeu posterHoang Mai Toi Yeu posterHoang Mai Toi Yeu poster

About Hoang Mai Toi Yeu

Ứng dụng di động kết nối người dân với chính quyền. Cung cấp các tiện ích đến người dân như: xem tin tức, tra cứu dịch vụ công, xem thông tin y tế, giáo dục,..và nhiều tiện ích khác. ng dụng Hoang Mai Toi Yeu ( Ứng dụng tiếp nhận góp ý, phản ánh hiện trường; tra cứu thông tin ) cho phép người dùng phản ánh các vấn đề bất cập trong cuộc sống
Show More

What's New in the Latest Version 1.2.0

Last updated on Oct 26, 2022
Old Versions
Cập nhật hình ảnh khởi động app Hoàng Mai
Show More
Version History
1.2.0
Oct 26, 2022
Cập nhật hình ảnh khởi động app Hoàng Mai
1.1.9
Sep 26, 2022
1.1.9: Cập nhật giao diện Ipad, chỉnh sửa giao diện.
1.1.5
Aug 9, 2022
1.1.5: Cải thiện giao diện, thêm phân hệ Quiz App
1.1.4
Jun 24, 2022
Nâng cấp tải
1.1.3
Jun 22, 2022
Chỉnh sửa giao diện, hiệu năng
1.1.2
May 31, 2022
Bổ sung chức năng xóa tài khoản
1.1.0
May 20, 2022

Hoang Mai Toi Yeu FAQ

Click here to learn how to download Hoang Mai Toi Yeu in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of Hoang Mai Toi Yeu.
iPhone
Requires iOS 12.0 or later.
iPad
Requires iPadOS 12.0 or later.
iPod touch
Requires iOS 12.0 or later.
Hoang Mai Toi Yeu supports English

Hoang Mai Toi Yeu Alternative

You May Also Like

Get more from Vietnam Posts and Telecommunications Group