Home Bar

Home BarFree

1.1.4for iPhone, iPad and more
Nam Nguyen
Developer
41.7 MB
Size
Feb 5, 2024
Update Date
Food & Drink
Category
17+
Age Rating
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
Home Bar Screenshots
Home Bar posterHome Bar posterHome Bar poster
Home Bar posterHome Bar posterHome Bar poster

About Home Bar

Ứng dụng được xây dựng để hỗ trợ người dùng mới bắt đầu với bộ môn pha chế rượu có thể dễ dàng tiếp cận và yêu thích bộ môn này.
- Tab "Trang chủ" hiển thị công thức cocktail đề xuất mỗi ngày và những nội dung mới nhất được cập nhật trên hệ thống.
- Tab "Pha chế" cung cấp cho người dùng những cách tiếp cận để tìm ra công thức pha chế theo ý muốn
+ Pha chế theo "Rượu nền" sẽ giúp người dùng mở rộng tủ rượu mình đang có một các nhẹ nhàng.
+ Pha chế theo "Tủ rượu" sẽ giúp người dùng tìm được những công thức phù hợp với những chai rượu hiện đang sở hữu.
+ Pha chế theo "Chủ đề" sẽ đề xuất các công thức theo những chủ đề được biên soạn.
- Tab "Công thức" giúp người dùng tìm được công thức cocktail từ tên của thức uống.
- Tab "Bài viết" hiển thị những bài viết liên quan đến rượu và pha chế rượu.
Show More

What's New in the Latest Version 1.1.4

Last updated on Feb 5, 2024
Old Versions
Sửa lỗi hiển thị banner
Show More
Version History
1.1.4
Feb 5, 2024
Sửa lỗi hiển thị banner
1.1.2
Feb 2, 2024
- Cập nhật giao diện mới
- Cập nhập hiển thị thông tin trên thiết bị tablet
1.0.21
Jan 29, 2024
Cải thiện hiệu suất ứng dụng
1.0.20
Jan 26, 2024
Sửa lỗi hiển thị danh sách tìm kiếm
1.0.19
Jan 22, 2024
- Add advertising banner
- Improve display of topic screen
1.0.14
Jan 17, 2024

Home Bar FAQ

Click here to learn how to download Home Bar in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of Home Bar.
iPhone
Requires iOS 12.0 or later.
iPad
Requires iPadOS 12.0 or later.
iPod touch
Requires iOS 12.0 or later.
Home Bar supports English

Home Bar Alternative

You May Also Like