KTS GROUP

KTS GROUPFree

23.10.1for iPhone, iPad and more
Hoang Van Ngoc
Developer
335.1 MB
Size
Oct 12, 2023
Update Date
Shopping
Category
17+
Age Rating
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
KTS GROUP Screenshots
KTS GROUP posterKTS GROUP posterKTS GROUP posterKTS GROUP posterKTS GROUP posterKTS GROUP posterKTS GROUP posterKTS GROUP poster
KTS GROUP posterKTS GROUP posterKTS GROUP posterKTS GROUP posterKTS GROUP posterKTS GROUP posterKTS GROUP posterKTS GROUP poster

About KTS GROUP

KTS GROUP  - Siêu ứng dụng đa tiện ích Việt Nam

1.KTS GROUP là Mạng xã hội mở:
- Chuyên sâu về việc cung cấp cho người dùng các công cụ và tính năng phục vụ cho công tác sản xuất nội dung, thông tin tiếp thị, truyền thông, và bán hàng online
- Cung cấp trang cá nhân, blog cá nhân, trang bán hàng, tạo nhóm có đủ tính năng đặt hàng, thanh toán trực tuyến.
- Có thể sử dụng tên miền riêng
- Cập nhật thông tin từ bạn bè nhanh chóng không giới hạn

2.KTS GROUP là Sàn thương mại điện tử:
- Mô hình kinh doanh đa kênh B2B2C2C (Doanh nghiệp-Doanh nghiệp-Khách hàng-Khách hàng)
- Cung cấp hệ thống trang phụ trực tuyến giúp mở rộng thị trường dễ dàng
- Cho phép tạo ra hệ thống cộng tác viên bán hàng tiếp thị liên kết affiliate 3 tầng, không giới hạn số lượng, hành động đơn giản
- Cung cấp sàn ký gửi chung của toàn bộ cộng đồng
- Chủ sàn cung cấp hệ quản trị có thể số hóa toàn bộ hoạt động kinh doanh trực tuyến của người bán hàng, trang phụ, doanh nghiệp
- Có thể sử dụng tên miền riêng
- Cả chủ sàn và người bán đều tương tác trục tuyến được với người mua hàng

3.KTS GROUP cung cấp OTT chat
- Cung cấp cho người dùng các tiện ích chat, gọi điện thoại, gọi video, gửi ảnh, video, tài liệu miễn phí
- Cung cấp trình duyệt wed trong Chat, chat nhóm, chat mật, kho hàng hóa mua chung bán chung trong chat

4.KTS GROUP cung cấp Công cụ tìm kiếmTrình duyệt và Công cụ tìm kiếm trên các blog, trang tin, trang bán hàng, nhóm, chat, cộng đồng

An toàn, bảo mật
Show More

What's New in the Latest Version 23.10.1

Last updated on Oct 12, 2023
Old Versions
Chúng tôi thường xuyên cập nhật để cải thiện ứng dụng cho bạn. Hãy tải bản mới để sử dụng tất cả tính năng sửa lỗi và cải thiện hiệu năng hiện có của KTS GROUP. Cảm ơn bạn đã sử dụng ứng dụng!
Bản cập nhật này chúng tôi có những thay đổi sau:
- Sửa lỗi trong ứng dụng
- Nâng cấp giao diện người dùng
Show More
Version History
23.10.1
Oct 12, 2023
Chúng tôi thường xuyên cập nhật để cải thiện ứng dụng cho bạn. Hãy tải bản mới để sử dụng tất cả tính năng sửa lỗi và cải thiện hiệu năng hiện có của KTS GROUP. Cảm ơn bạn đã sử dụng ứng dụng!
Bản cập nhật này chúng tôi có những thay đổi sau:
- Sửa lỗi trong ứng dụng
- Nâng cấp giao diện người dùng
23.9.1
Sep 25, 2023
Chúng tôi thường xuyên cập nhật để cải thiện ứng dụng cho bạn. Hãy tải bản mới để sử dụng tất cả tính năng sửa lỗi và cải thiện hiệu năng hiện có của KTS GROUP. Cảm ơn bạn đã sử dụng ứng dụng!
Bản cập nhật này chúng tôi có những thay đổi sau:
- Sửa lỗi trong ứng dụng
- Nâng cấp giao diện người dùng
23.6.2
Jun 30, 2023
Chúng tôi thường xuyên cập nhật để cải thiện ứng dụng cho bạn. Hãy tải bản mới để sử dụng tất cả tính năng sửa lỗi và cải thiện hiệu năng hiện có của KTS GROUP. Cảm ơn bạn đã sử dụng ứng dụng!
Bản cập nhật này chúng tôi có những thay đổi sau:
- Sửa lỗi, cải thiện trong ứng dụng
23.6.1
Jun 7, 2023
Chúng tôi thường xuyên cập nhật để cải thiện ứng dụng cho bạn. Hãy tải bản mới để sử dụng tất cả tính năng sửa lỗi và cải thiện hiệu năng hiện có của KTSVN. Cảm ơn bạn đã sử dụng ứng dụng!
Bản cập nhật này chúng tôi có những thay đổi sau:
- Sửa lỗi, cải thiện trong ứng dụng
23.5.1
May 24, 2023
Chúng tôi thường xuyên cập nhật để cải thiện ứng dụng cho bạn. Hãy tải bản mới để sử dụng tất cả tính năng sửa lỗi và cải thiện hiệu năng hiện có của KTSVN. Cảm ơn bạn đã sử dụng ứng dụng!
Bản cập nhật này chúng tôi có những thay đổi sau:
- Sửa lỗi, cải thiện trong ứng dụng
23.2.1
Feb 24, 2023
Chúng tôi thường xuyên cập nhật để cải thiện ứng dụng cho bạn. Hãy tải bản mới để sử dụng tất cả tính năng sửa lỗi và cải thiện hiệu năng hiện có của KTSVN. Cảm ơn bạn đã sử dụng ứng dụng!
Bản cập nhật này chúng tôi có những thay đổi sau:
- Sửa lỗi, cải thiện trong ứng dụng
23.1.2
Jan 19, 2023
Chúng tôi thường xuyên cập nhật để cải thiện ứng dụng cho bạn. Hãy tải bản mới để sử dụng tất cả tính năng sửa lỗi và cải thiện hiệu năng hiện có của KTSVN. Cảm ơn bạn đã sử dụng ứng dụng!
Bản cập nhật này chúng tôi có những thay đổi sau:
- Sửa lỗi, cải thiện trong ứng dụng
22.12.1
Dec 8, 2022
Chúng tôi thường xuyên cập nhật để cải thiện ứng dụng cho bạn. Hãy tải bản mới để sử dụng tất cả tính năng sửa lỗi và cải thiện hiệu năng hiện có của KTSVN. Cảm ơn bạn đã sử dụng ứng dụng!
Bản cập nhật này chúng tôi có những thay đổi sau:
- Sửa lỗi, cải thiện trong ứng dụng
22.10.1
Oct 18, 2022
Chúng tôi thường xuyên cập nhật để cải thiện ứng dụng cho bạn. Hãy tải bản mới để sử dụng tất cả tính năng sửa lỗi và cải thiện hiệu năng hiện có của KTSVN. Cảm ơn bạn đã sử dụng ứng dụng!
Bản cập nhật này chúng tôi có những thay đổi sau:
- Sửa lỗi trong ứng dụng
- Đa ngôn ngữ.
22.8.1
Aug 13, 2022
Chúng tôi thường xuyên cập nhật để cải thiện ứng dụng cho bạn. Hãy tải bản mới để sử dụng tất cả tính năng sửa lỗi và cải thiện hiệu năng hiện có của KTSVN. Cảm ơn bạn đã sử dụng ứng dụng!
Bản cập nhật này chúng tôi có những thay đổi sau:
- Sửa lỗi trong ứng dụng
22.7.1
Jul 14, 2022
Chúng tôi thường xuyên cập nhật để cải thiện ứng dụng cho bạn. Hãy tải bản mới để sử dụng tất cả tính năng sửa lỗi và cải thiện hiệu năng hiện có của KTSVN. Cảm ơn bạn đã sử dụng ứng dụng!
Bản cập nhật này chúng tôi có những thay đổi sau:
- Sửa lỗi trong ứng dụng
22.6.1
Jul 4, 2022
Chúng tôi thường xuyên cập nhật để cải thiện ứng dụng cho bạn. Hãy tải bản mới để sử dụng tất cả tính năng sửa lỗi và cải thiện hiệu năng hiện có của KTSVN. Cảm ơn bạn đã sử dụng ứng dụng!
Bản cập nhật này chúng tôi có những thay đổi sau:
- Sửa lỗi trong ứng dụng
22.4.1
Apr 28, 2022
Chúng tôi thường xuyên cập nhật để cải thiện ứng dụng cho bạn. Hãy tải bản mới để sử dụng tất cả tính năng sửa lỗi và cải thiện hiệu năng hiện có của KTSVN. Cảm ơn bạn đã sử dụng ứng dụng!
Bản cập nhật này chúng tôi có những thay đổi sau:
- Sửa lỗi trong ứng dụng
22.3.1
Mar 30, 2022
Chúng tôi thường xuyên cập nhật để cải thiện ứng dụng cho bạn. Hãy tải bản mới để sử dụng tất cả tính năng sửa lỗi và cải thiện hiệu năng hiện có của KTSVN. Cảm ơn bạn đã sử dụng ứng dụng!
Bản cập nhật này chúng tôi có những thay đổi sau:
- Sửa lỗi trong ứng dụng
22.1.2
Feb 8, 2022
Chúng tôi thường xuyên cập nhật để cải thiện ứng dụng cho bạn. Hãy tải bản mới để sử dụng tất cả tính năng sửa lỗi và cải thiện hiệu năng hiện có của KTSVN. Cảm ơn bạn đã sử dụng ứng dụng!
Bản cập nhật này chúng tôi có những thay đổi sau:
- Sửa lỗi trong ứng dụng
22.1.1
Jan 17, 2022
Chúng tôi thường xuyên cập nhật để cải thiện ứng dụng cho bạn. Hãy tải bản mới để sử dụng tất cả tính năng sửa lỗi và cải thiện hiệu năng hiện có của KTSVN. Cảm ơn bạn đã sử dụng ứng dụng!
Bản cập nhật này chúng tôi có những thay đổi sau:
- Sửa lỗi trong ứng dụng
- Cập nhật chat mới.
17.0
Dec 16, 2021
Chúng tôi thường xuyên cập nhật để cải thiện ứng dụng cho bạn. Hãy tải bản mới để sử dụng tất cả tính năng sửa lỗi và cải thiện hiệu năng hiện có của KTSVN. Cảm ơn bạn đã sử dụng ứng dụng!
Bản cập nhật này chúng tôi có những thay đổi sau:
- Sửa lỗi trong ứng dụng
- Cập nhật chat mới.
16.0
Oct 26, 2021
Chúng tôi thường xuyên cập nhật để cải thiện ứng dụng cho bạn. Hãy tải bản mới để sử dụng tất cả tính năng sửa lỗi và cải thiện hiệu năng hiện có của KTSVN. Cảm ơn bạn đã sử dụng ứng dụng!
Bản cập nhật này chúng tôi có những thay đổi sau:
- Sửa lỗi trong ứng dụng.
15.0
Oct 21, 2021
Chúng tôi thường xuyên cập nhật để cải thiện ứng dụng cho bạn. Hãy tải bản mới để sử dụng tất cả tính năng sửa lỗi và cải thiện hiệu năng hiện có của KTSVN. Cảm ơn bạn đã sử dụng ứng dụng!
Bản cập nhật này chúng tôi có những thay đổi sau:
- Sửa lỗi trong ứng dụng.
14.0
Sep 29, 2021
Chúng tôi thường xuyên cập nhật để cải thiện ứng dụng cho bạn. Hãy tải bản mới để sử dụng tất cả tính năng sửa lỗi và cải thiện hiệu năng hiện có của KTSVN. Cảm ơn bạn đã sử dụng ứng dụng!
Bản cập nhật này chúng tôi có những thay đổi sau:
- Sửa lỗi trong ứng dụng.
- Cải thiện phần đăng tin
9.0
Sep 7, 2021
Chúng tôi thường xuyên cập nhật để cải thiện ứng dụng cho bạn. Hãy tải bản mới để sử dụng tất cả tính năng sửa lỗi và cải thiện hiệu năng hiện có của KTSVN. Cảm ơn bạn đã sử dụng ứng dụng!
Bản cập nhật này chúng tôi có những thay đổi sau:
- Sửa lỗi trong ứng dụng.
- Cải thiện phần đăng tin
8.0
Aug 25, 2021
Chúng tôi thường xuyên cập nhật để cải thiện ứng dụng cho bạn. Hãy tải bản mới để sử dụng tất cả tính năng sửa lỗi và cải thiện hiệu năng hiện có của KTSVN. Cảm ơn bạn đã sử dụng ứng dụng!
Bản cập nhật này chúng tôi có những thay đổi sau:
- Sửa lỗi trong ứng dụng.
7.0
Jul 24, 2021
Chúng tôi thường xuyên cập nhật để cải thiện ứng dụng cho bạn. Hãy tải bản mới để sử dụng tất cả tính năng sửa lỗi và cải thiện hiệu năng hiện có của KTSVN. Cảm ơn bạn đã sử dụng ứng dụng!
Bản cập nhật này chúng tôi có những thay đổi sau:
- Sửa lỗi trong ứng dụng.
6.0
May 12, 2021
Chúng tôi thường xuyên cập nhật để cải thiện ứng dụng cho bạn. Hãy tải bản mới để sử dụng tất cả tính năng sửa lỗi và cải thiện hiệu năng hiện có của KTSVN. Cảm ơn bạn đã sử dụng ứng dụng!
Bản cập nhật này chúng tôi có những thay đổi sau:
- Sửa lỗi trong ứng dụng.
- Cập nhật UI, hiệu suất tải trang bán hàng, cá nhân.
5.0
Apr 17, 2021
Chúng tôi thường xuyên cập nhật để cải thiện ứng dụng cho bạn. Hãy tải bản mới để sử dụng tất cả tính năng sửa lỗi và cải thiện hiệu năng hiện có của KTSVN. Cảm ơn bạn đã sử dụng ứng dụng!
Bản cập nhật này chúng tôi có những thay đổi sau:
- Sửa lỗi trong ứng dụng.

KTS GROUP FAQ

Click here to learn how to download KTS GROUP in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of KTS GROUP.
iPhone
Requires iOS 13.0 or later.
iPad
Requires iPadOS 13.0 or later.
iPod touch
Requires iOS 13.0 or later.
KTS GROUP supports English, Vietnamese

KTS GROUP Alternative

You May Also Like