LanQLCV Cấp QL

LanQLCV Cấp QLFree

1.1for iPhone
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
LanQLCV Cấp QL Screenshots
LanQLCV Cấp QL poster

About LanQLCV Cấp QL

App Quản lý công việc Cấp quản lý là ứng dụng dành cho Lãnh đạo phòng ban, Trung Tâm Viễn Thông: Giám đốc, Phó giám đốc, Tổ trưởng.
Được xây dựng nhằm quản lý, thống kê công việc công nhận kỹ thuật, điều chuyển công việc, đặt lịch điều chuyển.
Ứng dụng được xây dựng nhằm mục đích giải quyết yêu cầu sau:
- Quản lý công việc: Công việc hôm nay , 7 ngày sau , Đã thực hiện, Tồn đọng , Quá hạn.
- Điều chuyển công việc nhân viên.
- Đặt lịch điều chuyển công việc.
Show More

What's New in the Latest Version 1.1

Last updated on May 11, 2019
Old Versions
fix bug
Show More
Version History
1.1
May 11, 2019
fix bug

LanQLCV Cấp QL FAQ

Click here to learn how to download LanQLCV Cấp QL in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of LanQLCV Cấp QL.
iPhone

LanQLCV Cấp QL Alternative

You May Also Like

Get more from Pham Thanh Vo