meInvoice - Hóa đơn

meInvoice - Hóa đơnFree

27for iPhone, iPod touch
MISA JSC
Developer
81.8 MB
Size
May 3, 2019
Update Date
Business
Category
4+
Age Rating
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
meInvoice - Hóa đơn Screenshots
meInvoice - Hóa đơn postermeInvoice - Hóa đơn postermeInvoice - Hóa đơn postermeInvoice - Hóa đơn postermeInvoice - Hóa đơn poster

About meInvoice - Hóa đơn

Phần mềm MISA meInvoice được phát triển bởi Công ty cổ phần MISA, đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ, hỗ trợ quản lý, lưu trữ và truyền nhận dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế

Những điểm nổi bật:
1. Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC
2. Phát hành hóa đơn mọi lúc, mọi nơi trên mobile
3. Xuất và gửi hóa đơn hàng loạt cho người mua
4. Xem, tra cứu, chia sẻ hóa đơn đã phát hành dễ dàng, thuận tiện
5. Quản trị toàn diện, tức thời tình hình sử dụng và truyền nhận dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế
Show More

What's New in the Latest Version 27

Last updated on Sep 14, 2023
Old Versions
- Sửa một số lỗi.
Show More
Version History
27
Sep 14, 2023
- Sửa một số lỗi.
26
Jul 10, 2023
Đáp ứng các nghiệp vụ cho ứng dụng Inbot mobile: Tải lên và kiểm tra hóa đơn, xem danh sách hóa đơn đầu vào/đầu ra, xem chi tiết kết quả kiểm tra hóa đơn...
25.2
Jul 6, 2023
- Cho phép xác nhận ký tự động khi phát hành hóa đơn bằng chữ ký số MISA eSign.
- Áp dụng giảm thuế theo NQ số 101/2023/QH15.
25.1.1
May 31, 2023
- Cho phép gửi đồng thời cả hóa đơn và vé từ máy tính tiền lên CQT.
- Bổ sung ký số cho hóa đơn từ máy tính tiền theo yêu cầu của người mua.
25.1
May 30, 2023
- Cho phép gửi đồng thời cả hóa đơn và vé từ máy tính tiền lên CQT.
- Bổ sung ký số cho hóa đơn từ máy tính tiền theo yêu cầu của người mua.
25
May 17, 2023
- Tách tài nguyên khởi tạo từ máy tình tiền đáp ứng chính sách giá mới.
- Cho phép gửi nhiều hóa đơn cho khách hàng trên cùng một email.
- Cải tiến báo cáo tổng quan.
24
Apr 18, 2023
- Cho phép nhập nhanh hàng hóa, khách hàng không có trong danh mục khi tạo hóa đơn.
- Bổ sung tính năng tạo và phát hành hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền.
- Cập nhật trạng thái hóa đơn đồng nhất với hệ thống của cơ quan thuế.
23
Apr 3, 2023
- Cho phép phát hành hóa đơn được tạo từ máy tính tiền.
- Cải tiến giao diện.
22
Dec 21, 2022
- Bổ sung luồng giới thiệu tích điểm qua MISA ID
- Sửa một số lỗi
21.1
Oct 31, 2022
- Sửa một số lỗi
21
Oct 13, 2022
- Bổ sung tính năng trả cứu thông tin hóa đơn
- Cho phép chọn chữ ký số khi phát hành hóa đơn
20
Sep 13, 2022
- Bổ sung thông báo khi tài nguyên sắp hết.
- Sửa một số lỗi.
2.9
Aug 24, 2022
- Bổ sung tính năng phê duyệt hoá đơn trước khi phát hành theo nghị định 123
- Sửa một số lỗi
2.7
Jun 17, 2022
- Hiển thị thông báo tài nguyên hết hạn.
- Sửa một số lỗi nhỏ.
2.6
Apr 13, 2022
Tích hợp chữ ký số MISA
2.5
Mar 25, 2022
Đáp ứng nghị định 123, nghị quyết 43
2.4
Sep 17, 2021
Cho phép gửi duyệt và quản lý tình trạng phê duyệt hóa đơn/Phiếu xuất kho.
Cho phép cập nhật tình trạng đã thanh toán của hóa đơn.
2.3.1
Mar 17, 2021
- Sửa lỗi xem hóa đơn trong bảng kê hóa đơn đã sử dụng.
2.3
Nov 23, 2020
- Bổ sung ngôn ngữ Tiếng Anh
2.2
Oct 14, 2020
- Cho phép phát hành hóa đơn cho người mua là tổ chức không có MST.
- Cho phép NSD chọn được mẫu số, ký hiệu khi lập/sửa hóa đơn, phiếu xuất kho một cách nhanh chóng.
2.1.2
Oct 6, 2020
Sửa một số lỗi
2.1.1
Aug 6, 2020
Bổ sung thông tin Người mua hàng trên danh mục khách hàng để phân biệt Người mua hàng và Người nhận hóa đơn
2.1
Jul 7, 2020
- Cập nhật giao diện mới
2.0.1
Jun 10, 2020
- Sửa lỗi cập nhật phiên bản mới trên iOS 13
2.0
Jun 9, 2020
- Cập nhật chức năng theo phân quyền trên MISA MEINVOICE Web.
- Cho phép nhập Đơn giá, Thành tiền, Chiết khấu theo thiết lập trên web
- Bổ sung cảnh báo để đảm bảo NSD phát hành hóa đơn đúng quy định của cơ quan Thuế.
- Cải tiến đăng nhập đáp ứng cơ chế xác thực 2 lớp của MISAID.

meInvoice - Hóa đơn FAQ

Click here to learn how to download meInvoice - Hóa đơn in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of meInvoice - Hóa đơn.
iPhone
Requires iOS 12.0 or later.
iPod touch
Requires iOS 12.0 or later.
meInvoice - Hóa đơn supports English

meInvoice - Hóa đơn Alternative

You May Also Like

Get more from MISA JSC