mWork

mWorkFree

1.282for iPhone, iPod touch
Enovation AB
Developer
2.4 MB
Size
Nov 3, 2010
Update Date
Business
Category
4+
Age Rating
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
mWork Screenshots
mWork poster

About mWork

Detta är en klient för arbetsordersystemet mWork.

Dags för effektivare arbetsorderhantering?

Vill du höja er effektivitet och kundservice?

mWork® är ett lättanvänt ärendehanteringssystem för företag och organisationer med mobil personal där kommunikation mellan administration och personal utgör en central del av den dagliga verksamheten.
På ett enkelt sätt kan du även kommunicera med dina kunder via kundwebb, mail eller sms.
Show More

What's New in the Latest Version 1.282

Last updated on Jun 26, 2020
Old Versions
Buggfixar
Show More
Version History
1.282
Jun 26, 2020
Buggfixar
1.281
Mar 19, 2020
Buggrättningar
1.277
Oct 4, 2018
Bug fixes
1.272
Jun 21, 2017
- Appen hämtar automatiskt nya eller uppdaterade ordrar om synkroniseringsintervall har valts i inställningarna.
- Obligatoriska fält i formulär markeras med rött
- Ikoner i orderlistan visar status om tex ordern inte är tidsbokad eller kräver att installatör kontaktas samt påminnelser
- Scanning finns som inmatningsmetod i aktuella fält
- Möjlighet att uppdatera/skapa tidsbokning från appen
- Uppringning från "Meddelande"-fältet om detta innehåller telenr
1.271
Oct 23, 2013
Nu möjligt att stänga av visning av återrapporter på formulärsida
Rättningar för följande fel
- Det gick inte att editera formulär
- Det gick inte välja värde från rullista i formulär
1.270
Oct 18, 2013
Uppdaterad för iOS7
Förifyllda värden syntes ej i formulär vilket krävs för EDI koppling.
Det gavs inte möjlighet att välja nivå då man ska skapa order.
1.26
Jun 25, 2013
Sortering av ordrar kan nu styras från server
Det är nu möjligt att koppla dropdown till registersökning
1.25
May 7, 2013
- Ladda upp bilder från fotoalbum
- Journalvy
- Projektvy
- Sökning direkt på registerpost
1.211
Feb 28, 2013
Buggfix:
Bifogade filer i arbetsordern
1.21
Feb 5, 2013
Buggfixar
Knapp till mWorks webbaserade tidssystem
Bättre funktionalitet för hämtning av nya ordrar
1.20
Dec 25, 2012
Offlinemode
Buggfix
1.19
Nov 30, 2012
Buggfixar
Implementering av större tabelltextceller
1.18
Nov 22, 2012
Buggfix för registersök.
1.17
Nov 15, 2012
- Användarvänligheten har förbättrats
- Små designförändringar har gjorts
1.16
Sep 13, 2012
Skicka epost från attribut som har kategori Epost. Detta behöver konfigureras på serversidan, så kontakta supporten för mer information.

Datumväljare för attribut som har kategori Datum. Detta behöver konfigureras på serversidan, så kontakta supporten för mer information.

Diverse buggfixar
1.15
Feb 17, 2012
Bugfix i kommunikation
1.14
Jan 30, 2012
Möjligt att editera eller att ta bort en återrapport. För att ta bort en avrapport, dra fingret över den från vänster till höger. För att editera, tryck på återrapporten. (Denna funktion kan kräva uppdatering på server, kontakta Enovation för detta)

Mindre grafiska ändringar
1.13
Dec 8, 2011
- När man åtar en order i nya lådan kan man välja att gå direkt till arbetsorder.
- Från inställningarna kan man välja att dölja ordernumret.
- När man avrapporterar ett formulär så får man i samma vy se tidigare avrapporterad information.
- Åtgärderna ligger numera längst ner på ordervyn.
1.12
Nov 16, 2011
Mindre buggfixar.
1.11
Oct 31, 2011
Möjlighet att se bifogade filer på en arbetsorder.
Diverse mindre bugfixar och förbättringar.
1.10
Oct 15, 2011
Nytt i denna version är:

Fler statusar
Det är möjligt att använda sig utav fler statusar när order befinner sig under Mina. T.ex. kan man lägga till en status för "Parkerad" eller "Pausad" som man kan använda för att stoppa arbetsorder som man inte kan arbeta vidare med just nu.

Google Maps
Om en arbetsorder innehåller adressinformation då går det att öppna dessa i Google Maps.

Åta direkt vid skapa
Det går att välja om "Åta direkt" under "Skapa" ska vara vald eller ej. Detta är en inställning och görs under "Inställningar" på iPhone.
1.9
Sep 21, 2011
Mindre bugfixar:
-Signering kunde orsaka krasch.
-Formulär med bara ett attribut kunde orsaka en låsning.
1.8
Sep 2, 2011
- Man kan signera en arbetsorder. Signatur sparas som bild och bifogas till arbetsordern.
- Nytt val när man avrapporterar en arbetsorder där man kan välja att "Skicka och rapportera en till". Då blir man kvar i formuläret och kan direkt göra en avrapport till.
- Fler sidor kan roteras.
- Diverse buggfixar vid avrapportering, t.ex. så visades fel tangentbord för numeriskt fält.
- Fel vid skapande av order utan ämne åtgärdat.
- Ibland sköt texten utanför fältet när man tittar på en order. Det är åtgärdat.
1.7
Aug 17, 2011
Bugfix, vid återrapportering så gick det inte att göra en registersökning.
1.6
Aug 10, 2011
Buggfixar

mWork FAQ

Click here to learn how to download mWork in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of mWork.
iPhone
Requires iOS 8.0 or later.
iPod touch
Requires iOS 8.0 or later.
mWork supports English, Swedish

mWork Alternative

You May Also Like