Nhà cho thuê BigLand

Nhà cho thuê BigLandFree

1.0for iPhone, iPad
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
Nhà cho thuê BigLand Screenshots
Nhà cho thuê BigLand poster
Nhà cho thuê BigLand posterNhà cho thuê BigLand posterNhà cho thuê BigLand posterNhà cho thuê BigLand poster

About Nhà cho thuê BigLand

Big Land được biết đến là một công ty chuyên về thuê - cho thuê và sở hữu - cho thuê các bất động sản lớn nhỏ chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam.

Để phát triển mạnh hơn nữa hệ thống môi giới, chia sẻ bất động sản tốt đến với mọi người. Big Land đã tạo ra Bilaso, một sản phẩm công nghệ mang tính chất cách mạng hóa công cuộc tìm kiếm, môi giới bất động sản.

Sử dụng bigland mang đến cho bạn những cơ hội tuyệt vời với bất động sản. Bạn và khách hàng của bạn được nhận những ưu đãi, trải nghiệm chưa từng có trong lĩnh vực môi giới bất động sản.
Show More

What's New in the Latest Version 1.0

Last updated on Jan 5, 2018
Version History
1.0
Jan 5, 2018

Nhà cho thuê BigLand FAQ

Click here to learn how to download Nhà cho thuê BigLand in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of Nhà cho thuê BigLand.
iPhone
iPad

Nhà cho thuê BigLand Alternative

You May Also Like

Get more from BIGGROUP GROUP JOINT STOCK COMPANY