MISA QLCB

MISA QLCBFree

5.3for iPhone, iPad and more
MISA JSC
Developer
64.8 MB
Size
Jul 31, 2017
Update Date
Business
Category
4+
Age Rating
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
MISA QLCB Screenshots
MISA QLCB posterMISA QLCB posterMISA QLCB posterMISA QLCB posterMISA QLCB poster
MISA QLCB posterMISA QLCB posterMISA QLCB posterMISA QLCB posterMISA QLCB poster

About MISA QLCB

QLCB.VN là phiên bản mobile của phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức được phát triển bởi Công ty Cổ phần MISA (www.misa.com.vn). Để sử dụng được sản phẩm, đơn vị của bạn phải đang sử dụng phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Để đăng ký sử dụng vui lòng liên hệ với MISA để biết thêm chi tiết.
Mỗi cán bộ, công chức, viên chức sẽ được cấp tài khoản để sử dụng ứng dụng. Ứng dụng QLCB.VN phiên bản mobile cung cấp các chức năng sau:
- Thống kê số lượng nhân sự tại các đơn vị nội vụ, chủ quản: Giúp cán bộ tổ chức thống kê được số lượng nhân sự tại từng đơn vị chủ quản, nội vụ và các đơn vị trực thuộc để có thể so sánh số lượng nhân sự giữa các đơn vị.
- Thống kê cán bộ, công chức, viên chức theo trình độ chuyên môn và theo độ tuổi:
- Thống kê theo trình độ chuyên môn: Giúp cán bộ tổ chức thống kê, phân tích được cơ cấu nhân sự theo trình độ chuyên môn để xây dựng chính sách tuyển dụng, đào tạo, bố trí công việc cho phù hợp.
- Thống kê theo độ tuổi: Giúp cán bộ tổ chức thống kê, phân tích được cơ cấu nhân sự theo độ tuổi, để tham mưu, đề xuất xây dựng các chính sách tuyển dụng, đào tạo, bố trí công việc.
- Tra cứu danh bạ: Tra cứu danh bạ nhằm giúp người dùng tra cứu được các thông tin cá nhân cơ bản, số điện thoại, email, thông tin y tế của từng cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.
Show More

What's New in the Latest Version 5.3

Last updated on Sep 6, 2023
Old Versions
Nâng cao hiệu năng sản phẩm và trải nghiệm của người dùng.
Show More
Version History
5.3
Sep 6, 2023
Nâng cao hiệu năng sản phẩm và trải nghiệm của người dùng.
5.2
May 17, 2023
Nâng cao hiệu năng sản phẩm và trải nghiệm của người dùng.
5.1
Apr 12, 2023
Nâng cao hiệu năng sản phẩm và trải nghiệm của người dùng.
5.0
Jan 31, 2023
Nâng cao hiệu năng sản phẩm và trải nghiệm của người dùng.
4.9
Dec 4, 2022
Nâng cao hiệu năng sản phẩm và trải nghiệm của người dùng.
4.8
Aug 9, 2022
Nâng cao hiệu năng sản phẩm và trải nghiệm của người dùng.
4.7
Jul 31, 2022
Nâng cao hiệu năng và trải nghiệm của ứng dụng.
4.6
Apr 25, 2022
Bổ sung thông tin chi tiết của cán bộ nhân viên trên nền tảng Mobile.
4.5
Apr 20, 2022
Bổ sung thông tin chi tiết của cán bộ nhân viên trên nền tảng Mobile.
4.4
Mar 25, 2021
Sửa lỗi và cải tiến hiệu năng ứng dụng
4.3
Feb 27, 2021
Nâng cấp giao diện ứng dụng
R4.2
Jul 13, 2019
Cải tiến màn hình biểu đồ thống kê bổ sung xem theo tham số loại hình đơn vị và loại cán bộ .
R4.1
Jun 22, 2019
- Cho phép xem nhanh thông tin quê quán của cán bộ công chức viên chức trong thông tin liên hệ.
R4
May 27, 2019
Cho phép xem thông tin về trình độ của công chức viên chức.
R3
Nov 14, 2017
- Cán bộ tổ chức muốn tự chọn được khung độ tuổi để thống kê số lượng Cán bộ nhân viên phục vụ nhu cầu báo cáo và quản trị tại đơn vị
- Cán bộ tổ chức muốn thống kê số lượng đơn vị truy cập vào phần mềm trong một khoảng thời gian nhất định để nắm được tình hình sử dụng phần mềm tại các đơn vị trong thẩm quyền quản lý.
- Người dùng muốn được thông báo về các công việc sắp phải thực hiện trên QLCB mobile
1.0.0
Oct 3, 2017
- Người dùng muốn tìm kiếm Cán bộ công chức viên chức khi ra lệnh bằng giọng nói trên QLCB mobile.
- Người dùng muốn gọi điện cho Cán bộ công chức viên chức khi ra lệnh bằng giọng nói trên QLCB mobile.
- Người dùng muốn nhắn tin cho Cán bộ công chức viên chức khi ra lệnh bằng giọng nói trên QLCB mobile.
- Thay đổi cách hiển thị Biểu đồ thống kê theo số lượng để đồng nhất với QLCB.VN phiên bản web.
- Cán bộ tổ chức muốn giảm thiểu thao tác khi chọn các biểu đồ cần xem.
0.2.0
Aug 10, 2017
Cải tiến và sửa 1 số lỗi nhỏ.
1.0
Jul 31, 2017

MISA QLCB FAQ

Click here to learn how to download MISA QLCB in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of MISA QLCB.
iPhone
Requires iOS 11.0 or later.
iPad
Requires iPadOS 11.0 or later.
iPod touch
Requires iOS 11.0 or later.
MISA QLCB supports English

MISA QLCB Alternative

You May Also Like

Get more from MISA JSC