Reputa

ReputaFree

1.3.3for iPhone
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
Reputa Screenshots
Reputa posterReputa posterReputa posterReputa posterReputa poster

About Reputa

Reputa! Giải pháp quản lý danh tiếng bản thân và doanh nghiệp.

Nắm bắt thông tin về bạn ngay bây giờ:

- Xem các bài viết liên quan đến nội dung bạn quan tâm.
- Lựa chọn các thông tin đưa vào báo cáo
- Trở thành người nắm bắt trước tiên các thông tin xấu ảnh hưởng đến hình ảnh doanh nghiệp.

Hơn thế nữa là vô vàn các tính năng tùy chỉnh theo mục đích sử dụng. Tải app để trải nghiệm công nghệ siêu tiện ích này!

Chia sẻ thông tin cùng đội ngũ phát triển Reputa qua email: reputa@viettel.com.vn, hoặc qua page: https://www.facebook.com/reputa.
Show More

What's New in the Latest Version 1.3.3

Last updated on Jun 2, 2020
Old Versions
- Sửa lỗi.
- Cải thiện hiệu năng.
Show More
Version History
1.3.3
Jun 2, 2020
- Sửa lỗi.
- Cải thiện hiệu năng.
1.3.0
Apr 6, 2020
- Sửa lỗi.
- Cải thiện hiệu năng.
1.2.5
Mar 2, 2020
- Sửa lỗi.
- Cải thiện hiệu năng.
1.2.4
Feb 21, 2020
- Sửa lỗi.
- Cải thiện hiệu năng.
1.2.3
Jan 10, 2019
+ Bổ sung tìm kiếm theo người đăng
+ Bổ sung số Reaction

Reputa FAQ

Click here to learn how to download Reputa in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of Reputa.
iPhone
Reputa supports English

Reputa Alternative

You May Also Like

Get more from Viettel Telecom