Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
ThanBach Screenshots
ThanBach posterThanBach posterThanBach posterThanBach posterThanBach poster

About ThanBach

1. vì chất lượng cuộc sống nhanh và tiết kiệm hơn
2. là nơi mua sắm ưa thích và ưu tiên hàng đầu
3. Đáp ứng đủ nhu cầu mua sắm đa dạng
Show More

What's New in the Latest Version 2.0.1

Last updated on Jun 27, 2017
Old Versions
1.Phiên bản hoàn toàn mới, trải nghiệm mua sắm nhanh và hiệu quả hơn 2.Gia nhập vào đại gia đình Thần Bách, hưởng ưu đãi dịch vụ thành vin VIP 3.Hiện tại có thể cập nhật liên tục lộ trình của đơn hàng 4.Tối ưu hóa trong việc lựa chọn sản phẩm phù hợp với yêu cầu của khách hàng 5.Tối ưu hóa nhiều chi tiết
Show More
Version History
2.0.1
May 13, 2016
1.Phiên bản hoàn toàn mới, trải nghiệm mua sắm nhanh và hiệu quả hơn 2.Gia nhập vào đại gia đình Thần Bách, hưởng ưu đãi dịch vụ thành vin VIP 3.Hiện tại có thể cập nhật liên tục lộ trình của đơn hàng 4.Tối ưu hóa trong việc lựa chọn sản phẩm phù hợp với yêu cầu của khách hàng 5.Tối ưu hóa nhiều chi tiết

ThanBach FAQ

Click here to learn how to download ThanBach in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of ThanBach.
iPhone
ThanBach supports Chinese, Vietnamese

ThanBach Alternative

You May Also Like

Get more from Zhuhai YaunXu Technology Co.Ltd