Vietnamese-German-English

Vietnamese-German-EnglishFree

1.0.0for iPhone, iPad and more
Son Do
Developer
287.2 MB
Size
Mar 4, 2020
Update Date
Books
Category
4+
Age Rating
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
Vietnamese-German-English Screenshots
Vietnamese-German-English posterVietnamese-German-English posterVietnamese-German-English poster
Vietnamese-German-English posterVietnamese-German-English posterVietnamese-German-English poster

About Vietnamese-German-English

Học ngoại ngữ chưa bao giờ thú vị và dễ dàng như thế này!

Từ điển cung cấp trên 16.000 từ, cụm từ cùng 3.000 hình màu minh họa. Các từ và cụm từ được sắp xếp theo chủ đề gắn liền với các lĩnh vực quan trọng trong cuộc sống.

Thông qua những hình ảnh sinh động, bạn sẽ có thêm hứng thú và động lực trong quá trình học, nhờ đó bạn thuộc từ nhanh và nhớ từ lâu hơn.

Tất cả các từ vựng đều có phần phiên âm để giúp bạn phát âm chính xác.

Mục Các cách diễn đạt cần thiết trang bị cho bạn những mẫu câu quan trọng nhất, kèm theo đó là danh mục khoảng 2.000 động từ để hỗ trợ bạn đặt câu.

Bảng chỉ mục ở cuối từ điển giúp bạn tra tìm từ vựng một cách nhanh chóng.

Đây là tài liệu phù hợp với cả người mới bắt đầu học ngoại ngữ (trình độ A1) lẫn người ở trình độ cao hơn (B2).

Sử dụng từ điển cùng với Audio app sẽ giúp bạn phát âm chuẩn xác theo giọng của người bản ngữ.
Show More

What's New in the Latest Version 1.0.0

Last updated on Mar 4, 2020
Version History
1.0.0
Mar 4, 2020

Vietnamese-German-English FAQ

Click here to learn how to download Vietnamese-German-English in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of Vietnamese-German-English.
iPhone
Requires iOS 11.0 or later.
iPad
Requires iPadOS 11.0 or later.
iPod touch
Requires iOS 11.0 or later.
Vietnamese-German-English supports English

Vietnamese-German-English Alternative

You May Also Like

Get more from Son Do