VNPT iOffice Quảng Ngãi

VNPT iOffice Quảng NgãiFree

1.0.8for iPhone, iPad and more
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
VNPT iOffice Quảng Ngãi Screenshots
VNPT iOffice Quảng Ngãi posterVNPT iOffice Quảng Ngãi posterVNPT iOffice Quảng Ngãi posterVNPT iOffice Quảng Ngãi posterVNPT iOffice Quảng Ngãi poster
VNPT iOffice Quảng Ngãi posterVNPT iOffice Quảng Ngãi posterVNPT iOffice Quảng Ngãi posterVNPT iOffice Quảng Ngãi posterVNPT iOffice Quảng Ngãi poster

About VNPT iOffice Quảng Ngãi

VNPT iOffice Quảng Ngãi là ứng dụng trao đổi thông tin, điều hành và quản lý toàn bộ các hoạt động hành chính của một đơn vị, trong đó việc xử lý và theo dõi quy trình xử lý văn bản đóng vai trò quan trọng. Các chức năng của ứng dụng được xây dựng nhằm mục đích hỗ trợ công tác quản lý và điều hành tác nghiệp của một cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp. Các chức năng chính của ứng dụng bao gồm:
- Quản lý văn bản
- Quản lý công việc
- Quản lý lịch đơn vị
- Thông tin điều hành.
Show More

What's New in the Latest Version 1.0.8

Last updated on Mar 28, 2023
Old Versions
- Nâng cấp chức năng mới
Show More
Version History
1.0.8
Mar 28, 2023
- Nâng cấp chức năng mới
1.0.7
Jan 18, 2023
+ chỉnh sửa lỗi
1.6
Dec 16, 2022
+ Thêm các chức năng mới
+ Tinh chỉnh hiệu năng
1.0.5
May 31, 2022
Các chức năng cập nhật:
- Sửa lỗi và cải thiện hiệu năng ứng dụng
1.0.4
Dec 8, 2021
Các chức năng cập nhật:
- Ký SmartCA
- Sửa lỗi và cải thiện hiệu năng ứng dụng
1.0.3
Oct 4, 2021
- Lựa chọn vị trí ký
- Đăng ký lịch đơn vị
- Thêm thông tin trích yếu khi chuyển văn bản
- Sửa lỗi và cải thiện hiệu năng ứng dụng
1.0.2
Aug 2, 2021
- Lựa chọn vị trí ký
- Đăng ký lịch đơn vị
- Thêm thông tin trích yếu khi chuyển văn bản
- Sửa lỗi và cải thiện hiệu năng ứng dụng
1.0.1
May 26, 2021
- Lựa chọn vị trí ký
- Đăng ký lịch đơn vị
- Thêm thông tin trích yếu khi chuyển văn bản
- Sửa lỗi và cải thiện hiệu năng ứng dụng
1.0
Aug 6, 2020

VNPT iOffice Quảng Ngãi FAQ

Click here to learn how to download VNPT iOffice Quảng Ngãi in restricted country or region.
Check the following list to see the minimum requirements of VNPT iOffice Quảng Ngãi.
iPhone
Requires iOS 9.0 or later.
iPad
Requires iPadOS 9.0 or later.
iPod touch
Requires iOS 9.0 or later.
VNPT iOffice Quảng Ngãi supports English, Laotian, Vietnamese

VNPT iOffice Quảng Ngãi Alternative

You May Also Like

Get more from Vietnam Posts and Telecommunications Group