AutoX ONM AutoX ONM Free Get
AutoX ONM

AutoX ONM

1.1 for iPhone
Free
0

0 Ratings

Update Date

2016-11-01

Size

15.9 MB

Screenshots for iPhone

AutoX ONM Description
Hệ thống AutoX ONM

1. Quản lý khách hàng đang khai thác hệ thống mạng viễn thông thành phố.
a. Tìm kiếm thông tin khách hàng : sử dụng để tìm kiếm khách hàng có trong hệ thống thông qua username hoặc sdt/vnm
b. Thiết lập lại thông số của thiết bị của khách hàng thông qua việc gửi lệnh yêu cầu cho server

2. Thiết lập đo kiểm thiết bị của hệ thống: chọn loại device và khu vực cần thiết lập để đo kiểm để cài đặt lịch đo kiểm thiết bị cho khu vực đó theo các chu kỳ đưa ra.
AutoX ONM 1.1 Update
2016-11-01 Version History
- Sửa một số lỗi.
- Cập nhật một số trường hiển thị trong màn hình Thông tin khách hàng.
More
More Information
Price:
Free
Version:
1.1
Size:
15.9 MB
Genre:
Business
Update Date:
2016-11-01
Developer:
Cao Thuy
Language:
English
More
You May Also Like