BKRES

BKRES

1.3 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Update Date

2018-07-09

Size

27.3 MB

Screenshots for iPhone

More Screenshots for iPad
BKRES Description
Các chức năng chính BKRES
- Đăng nhập hệ thống
- Xem danh sách các hồ nuôi.
- Xem danh sách thiết bị trong hồ nuôi
- Xem thông tin tham số nguồn nước của mỗi thiết bị
- Xem biểu đồ thống kê tham số theo thời gian
BKRES 1.3 Update
2018-07-09 Version History
New api, and new UX
More
More Information
Price:
Free
Version:
1.3
Size:
27.3 MB
Update Date:
2018-07-09
Language:
English
More
You May Also Like
Developer Apps