BMA Traffic BMA Traffic Free Get
BMA Traffic

BMA Traffic

1.13 for iPhone
Free
0

0 Ratings

Release Date

2017-04-03

Size

71.6 MB

Screenshots for iPhone

iPhone
BMA Traffic Description
Application BMA Traffic เป็น Application สำหรับแสดงสภาพการจราจร เส้นทางหลักภายในพื้นที่วงแหวนรัชดาภิเษกชั้นในของกรุงเทพมหานคร โดยแสดงได้ทั้งรูปแบบเส้นสีตัวแทนสภาพจราจรและในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหวแบบ real time พร้อมทั้งมีการแสดงข่าวสารต่างๆและระบบการแจ้งเตือนเหตุการณ์ให้ผู้ใช้งานทราบเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในแนวถนนที่ผู้ใช้งานสนใจ พร้อมทั้งมีระบบสมาชิก ให้ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการแจ้งข่าวเหตุการณ์ต่างๆ
BMA Traffic 1.13 Update
2017-04-03 Version History
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
More
More Information
Price:
Free
Version:
1.13
Size:
71.6 MB
Release Date:
2017-04-03
Language:
English Thai
More
You May Also Like