iSign

iSignGrátis

4.00.00for iPhone, iPad and more
A4B JOINT STOCK COMPANY
Developer
111,2 MB
Size
Jan 5, 2024
Update Date
Business
Category
4+
Age Rating
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
iSign Capturas de tela
iSign CartaziSign CartaziSign CartaziSign CartaziSign CartaziSign Cartaz
iSign CartaziSign CartaziSign CartaziSign CartaziSign CartaziSign Cartaz

About iSign

iSign - Tự động hóa quy trình tài liệu của bạn một cách dễ dàng
Cung cấp giảp pháp chuyển đổi số, tự động hóa toàn bộ quy trình ký kết giữa các bên, tiết kiệm 90% thời gian và chi phí so với phương thức ký kết truyền thống.
Giải pháp iSign có các ưu điểm nội bật sau:
1. Tự động hóa quy trình ký v
- Hỗ trợ đa dạng nhiều mẫu tài liệu, mẫu quy trình tự động
- Dễ dàng điều chỉnh phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp
- Trình ký nhiều tài liệu cùng lúc trên một quy trình ký
2. Quản lý tập trung
- Tạo, điều chỉnh, phê duyệt và lưu trữ tài liệu trên mộtnền tảng duy nhất
- Tìm kiếm các tài liệu dễ dàng
- Không rủi ro thất lạc
3. Tiết kiệm và linh hoạt
- Giảm thời gian: xử lý trình ký, vận chuyển
- Tiết kiệm tối đa chi phí: in ấn, lưu trữ, bảo quản, phân phối
- Hỗ trợ tích hợp với các ứng dụng khác: ERP, ECM, CRM, HRM,…
4. Ký kết thông minh
- Ký trên các thiết bị: máy tính bàn, máy tính bảng, điện thoại
- Ký với nhiều loại chữ ký: Ký điện tử, USB Token, HSM, Cloud HSM
- Ký kết với nhiều phương thức: từ email, tin nhắn, trên phần mềm
5. Bảo mật
- Đảm bảo tính toàn vẹn, an toàn an ninh thông tin
- Chống giả mạo bằng định danh điện tử e-KYC
Show More

Novidades da Última Versão 4.00.00

Last updated on Jan 5, 2024
Versões Antigas
- The security of your device has been improved
A software update can include, but is not limit to:
- Device stability improvements, bug fixes.
- New and / or enhandced features.
- Further improvements to performance.
To get the best from your device, please keep your device up to date and regularly check for software update.
Show More
Version History
4.00.00
Jan 5, 2024
- The security of your device has been improved
A software update can include, but is not limit to:
- Device stability improvements, bug fixes.
- New and / or enhandced features.
- Further improvements to performance.
To get the best from your device, please keep your device up to date and regularly check for software update.
3.00.02
Nov 29, 2023
- The security of your device has been improved
A software update can include, but is not limit to:
- Device stability improvements, bug fixes.
- New and / or enhandced features.
- Further improvements to performance.
To get the best from your device, please keep your device up to date and regularly check for software update.
3.00.01
Nov 24, 2023
- The security of your device has been improved
A software update can include, but is not limit to:
- Device stability improvements, bug fixes.
- New and / or enhandced features.
- Further improvements to performance.
To get the best from your device, please keep your device up to date and regularly check for software update.
3.00.00
Nov 15, 2023
- The security of your device has been improved
A software update can include, but is not limit to:
- Device stability improvements, bug fixes.
- New and / or enhandced features.
- Further improvements to performance.
To get the best from your device, please keep your device up to date and regularly check for software update.
2.00.05
Sep 27, 2023
- The security of your device has been improved
A software update can include, but is not limit to:
- Device stability improvements, bug fixes.
- New and / or enhandced features.
- Further improvements to performance.
To get the best from your device, please keep your device up to date and regularly check for software update.
2.00.02
Aug 17, 2023
- The security of your device has been improved
A software update can include, but is not limit to:
- Device stability improvements, bug fixes.
- New and / or enhandced features.
- Further improvements to performance.
To get the best from your device, please keep your device up to date and regularly check for software update.
1.00.26
Jul 17, 2023
- The security of your device has been improved
A software update can include, but is not limit to:
- Device stability improvements, bug fixes.
- New and / or enhandced features.
- Further improvements to performance.
To get the best from your device, please keep your device up to date and regularly check for software update.
1.00.25
Jul 16, 2023
- The security of your device has been improved
A software update can include, but is not limit to:
- Device stability improvements, bug fixes.
- New and / or enhandced features.
- Further improvements to performance.
To get the best from your device, please keep your device up to date and regularly check for software update.
1.0.23
Jul 12, 2023
- The security of your device has been improved
A software update can include, but is not limit to:
- Device stability improvements, bug fixes.
- New and / or enhandced features.
- Further improvements to performance.
To get the best from your device, please keep your device up to date and regularly check for software update.
1.0.22
Jul 11, 2023
- The security of your device has been improved
A software update can include, but is not limit to:
- Device stability improvements, bug fixes.
- New and / or enhandced features.
- Further improvements to performance.
To get the best from your device, please keep your device up to date and regularly check for software update.
1.0.20
Jun 26, 2023
- The security of your device has been improved
A software update can include, but is not limit to:
- Device stability improvements, bug fixes.
- New and / or enhandced features.
- Further improvements to performance.
To get the best from your device, please keep your device up to date and regularly check for software update.
1.0.19
Apr 13, 2023
VNG-ISIGN
1.0.18
Dec 26, 2022
- Thêm chức năng clone envelope.
- Thêm chức năng search all envelope ở home screen.
- Cải thiện performance.
1.0.17
Dec 20, 2022
- Thêm chức năng clone envelope.
- Thêm chức năng search all envelope ở home screen.
- Cải thiện performance.
1.0.16
Dec 1, 2022
- The security of your device has been improved
A software update can include, but is not limit to:
- Device stability improvements, bug fixes.
- New and / or enhandced features.
- Further improvements to performance.
To get the best from your device, please keep your device up to date and regularly check for software update.
1.0.15
Nov 24, 2022
- The security of your device has been improved
A software update can include, but is not limit to:
- Device stability improvements, bug fixes.
- New and / or enhandced features.
- Further improvements to performance.
To get the best from your device, please keep your device up to date and regularly check for software update.
1.0.14
Nov 24, 2022
- The security of your device has been improved
A software update can include, but is not limit to:
- Device stability improvements, bug fixes.
- New and / or enhandced features.
- Further improvements to performance.
To get the best from your device, please keep your device up to date and regularly check for software update.
1.0.8
Nov 9, 2022
- The security of your device has been improved
A software update can include, but is not limit to:
- Device stability improvements, bug fixes.
- New and / or enhandced features.
- Further improvements to performance.
To get the best from your device, please keep your device up to date and regularly check for software update.
1.0.7
Oct 22, 2022
- The security of your device has been improved
A software update can include, but is not limit to:
- Device stability improvements, bug fixes.
- New and / or enhandced features.
- Further improvements to performance.
To get the best from your device, please keep your device up to date and regularly check for software update.
1.0.6
Sep 26, 2022
- The security of your device has been improved
A software update can include, but is not limit to:
- Device stability improvements, bug fixes.
- New and / or enhandced features.
- Further improvements to performance.
To get the best from your device, please keep your device up to date and regularly check for software update.
Learn more at:
https://isign.a4b.vn/
1.0.5
Sep 23, 2022
Add language and timezone when register account.
1.0.3
Sep 19, 2022
Nâng cấp SDK.
1.0.2
Sep 16, 2022
Tăng tốc độ của phần mềm
0.0.1
Sep 1, 2022

iSign FAQ

Clique aqui para saber como baixar iSign em um país ou região restrita.
Confira a lista a seguir para ver os requisitos mínimos de iSign.
iPhone
Requer o iOS 12.0 ou posterior.
iPad
Requer o iPadOS 12.0 ou posterior.
iPod touch
Requer o iOS 12.0 ou posterior.
iSign suporta Inglês

Alternativa de iSign

Você pode gostar