QRcode Xe thông hành

QRcode Xe thông hànhGrátis

1.4.0for iPhone, iPad and more
Atoma Technology Co .ltd
Developer
95,1 MB
Size
Sep 23, 2021
Update Date
Business
Category
4+
Age Rating
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
QRcode Xe thông hành Capturas de tela
QRcode Xe thông hành CartazQRcode Xe thông hành CartazQRcode Xe thông hành CartazQRcode Xe thông hành Cartaz
QRcode Xe thông hành CartazQRcode Xe thông hành CartazQRcode Xe thông hành CartazQRcode Xe thông hành Cartaz

About QRcode Xe thông hành

QR Code Xe thông hành - Ứng dũng hồ trợ theo dõi thông tin lịch trình vận tải


Ứng dụng di động miễn phí giúp quản lý các tác vụ và theo dõi các thông tin về vận tải và chuyên chở hàng hóa một cách trực tuyến trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Với giao diện thân thiện và trực quan, khách hàng có thể nhanh chóng truy cập thông tin tức thời và cái nhìn tổng quát về các nội dung.

Ứng dụng được phát triển độc lập bởi Atoma Technology co .ltd
Show More

Novidades da Última Versão 1.4.0

Last updated on Sep 23, 2021
Versões Antigas
Bản cập nhật sửa lỗi bổ sung
Show More
Version History
1.4.0
Sep 23, 2021
Bản cập nhật sửa lỗi bổ sung
1.3.0
Sep 21, 2021
Bản cập nhật tinh chỉnh giao diện và tối ưu hiệu năng
1.2.3
Sep 9, 2021
Bản cập nhật vá lỗi
1.2.2
Aug 31, 2021
Bản cập nhật giao diện và hiệu năng
1.2.1
Aug 29, 2021
Bản cập nhật vá lỗi và cải thiện hiệu năng
1.1.0
Aug 27, 2021
Bản câp nhật chỉnh sửa giao diện và vá lỗi
1.0.0
Aug 24, 2021

QRcode Xe thông hành FAQ

Clique aqui para saber como baixar QRcode Xe thông hành em um país ou região restrita.
Confira a lista a seguir para ver os requisitos mínimos de QRcode Xe thông hành.
iPhone
Requer o iOS 9.0 ou posterior.
iPad
Requer o iPadOS 9.0 ou posterior.
iPod touch
Requer o iOS 9.0 ou posterior.
QRcode Xe thông hành suporta Inglês

Alternativa de QRcode Xe thông hành

Você pode gostar

Obtenha mais de Atoma Technology Co .ltd