Chu Dai Bi: tri chu rat hay Chu Dai Bi: tri chu rat hay Free Get
Chu Dai Bi: tri chu rat hay

Chu Dai Bi: tri chu rat hay

2.2 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Update Date

2019-12-23

Size

33.6 MB

Screenshots for iPhone

iPhone
More Screenshots for iPad
Chu Dai Bi: tri chu rat hay Description
Ứng dụng Chú Đại Bi diễn giải đầy đủ ý nghĩa, sự màu nhiệm. Đặc biệt là hổ trợ tụng niệm karaoke với cả tiếng Việt và tiếng Phạn.

Phật nói: “Nếu trì chú này mãn chín mươi vạn (900.000) biến thì diệt trừ được các tội thật ác, ngũ nghịch và tứ trọng, cho đến nhà thế tục chẳng luận gì tịnh uế hễ chí tâm trì tụng, tức tăng đặng phước thọ, tiêu đặng tai bịnh, khi tụng mãn 49 ngày, thì Ngài Chuẩn Đề Bồ Tất khiến hai vị thánh thường theo người ấy mà ủng hộ. Nếu người có cầu mở trí tuệ hoặc cầu chống tai nạn, hoặc cầu pháp thần thông, hặc cầu đọa Chánh giác, thì chỉ y pháp lập đàn, tụng đủ một trăm vạn (1.000.000) biến thì đặng đi khắp mười phương Tịnh Độ, thờ cả Chư Phật, nghe cả diệu pháp mà chứng quả Bồ Đề”.

Các tính năng chính trong Ứng đụng Chu Dai Bi:

1. Sự linh ứng Chú Đại Bi
Kể về sự tích và sự ra đời Chú Đại Bi

2. Tướng mạo Chú Đại Bi
Tìm hiểu Chú Đại Bi là gì.

3. Trì niệm Chú Đại Bi
Hổ trợ học nghe niệm Chú như Karaoke.
*Niệm chú trên nền nhạc
*Niệm chú trên nền nhạc không lời
*Niệm chú tiếng Phạn
*Niệm chú của Thầy Thích Huệ Duyên

4. Giảng giải Chú Đại Bi
Giải nghĩa mỗi câu trong Chú.

5. Những câu chuyện linh ứng có thật của Chú Đại Bi
Kể về những câu chuyện có thật nhờ phát tâm trì niệm Chú mỗi ngày.

Mọi ý kiến góp ý hay cần mọi sự hổ trợ nào vui lòng email về leanhtaiit@gmail.com. Hầu hết các câu hỏi được trả lời trong 24 giờ.
Chu Dai Bi: tri chu rat hay 2.2 Update
2019-12-23 Version History
- Support iPhone X
More
More Information
Price:
Free
Version:
2.2
Size:
33.6 MB
Update Date:
2019-12-23
Developer:
Tai Le
Language:
Vietnamese
More
You May Also Like
Developer Apps