CiCC QC CiCC QC Free Get
CiCC QC

CiCC QC

1.0 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Update Date

2020-03-24

Size

56.8 MB

Screenshots for iPhone

iPhone
More Screenshots for iPad
CiCC QC Description
- MỤC ĐÍCH:
+ Ghi nhận và truy xuất nguồn gốc chất lượng.
+ Thống kê lỗi.
+ Báo cáo kết quả kiểm lỗi.
+ Dữ liệu phân tích và cải biến chất lượng.

- TÍNH NĂNG:
+ Liệt kê danh sách các sản phẩm đã hoàn thành.
+ Liệt kê danh sách đã kiểm lỗi.
+ Thống kê các sản phẩm hoàn thiện.
+ Thống kê số liệu kiểm lỗi.
+ Các ghi chú cụ thể đối với từng lỗi.
CiCC QC 1.0 Update
2020-03-24 Version History
More
More Information
Price:
Free
Version:
1.0
Size:
56.8 MB
Update Date:
2020-03-24
Language:
Vietnamese
More
You May Also Like
Developer Apps