com.cama.provider com.cama.provider Free Get
com.cama.provider

com.cama.provider

1.0.4 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Update Date

2016-10-31

Size

10.3 MB

Screenshots for iPhone

More Screenshots for iPad
com.cama.provider Description
Ứng dụng hỗ trợ để quản lý dịch vụ từ ứng dụng CamaPro.
Cho phép quản lý các mã khuyến mãi người dùng lấy từ ứng dụng camapro.
Có chức năng thống kê và cập naht65 một số thông tin cơ bản cảu cơ sở.
com.cama.provider 1.0.4 Update
2016-10-31 Version History
Fix UI bugs.
More
More Information
Price:
Free
Version:
1.0.4
Size:
10.3 MB
Update Date:
2016-10-31
Developer:
Canh Nguyen
Language:
English
More
You May Also Like
Developer Apps