Disabled Prevent Disabled Prevent Free Get
Disabled Prevent

Disabled Prevent

80root

1.0 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Release Date

2015-11-15

Size

80.9 MB

Screenshots for iPhone

iPhone
More Screenshots for iPad
Disabled Prevent Description
"Disabled Prevent หรือ ความพิการป้องกันได้ ถ้ารู้วิธี คือ Free Book Application ที่จัดทำโดย สภาสังคมเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใต้โครงการเผยแพร่การป้องกันความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มูลนิธิเมาไม่ขับ

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สนใจทราบถึงสาเหตุที่นำไปสู่ความพิการ ไม่ว่าจะเป็นความพิการแต่กำเนิด ความพิการจากอุบัติเหตุ หรืออุบัติภัย พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนสร้างวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยให้แก่ตนเอง แก่สมาชิกในครอบครัว และแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันหลีกเลี่ยงสาเหตุที่นำไปสู่ความพิการ โดยตั้งเป้าหมาย ให้คนพิการที่เกิดขึ้นใหม่ลดน้อยลงในที่สุด สำหรับผู้ที่พิการแล้ว ก็เผยแพร่และรณรงค์ให้ทำการฟื้นฟูอย่างเข้มแข็งและถูกต้อง เพื่อลดความพิการให้น้อยลงและให้มีคุณภาพชีวิตที่ใกล้เคียงกับคนปกติทั่วไปให้มากที่สุด"
Disabled Prevent 1.0 Update
2015-11-15 Version History
More
More Information
Price:
Free
Version:
1.0
Size:
80.9 MB
Release Date:
2015-11-15
Developer:
80root
Language:
English
More
You May Also Like
Developer Apps