E-tender E-tender Free Get
E-tender

E-tender

1.0.2 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Update Date

2017-02-10

Size

48.3 MB

Screenshots for iPhone

More Screenshots for iPad
E-tender Description
Монгол улсын засгийн газраас худалдан авах ажиллагааны үйл явцыг шуурхай, олон нийтэд хүртээлтэй, ил тoд, нээлттэй зохион байгуулах, түүнд тавих хяналтыг сайжруулах үүднээс худалдан авах ажиллагааны газрын захиалгаар “Цахим худалдан авах ажиллагааны нэгдсэн систем”-ийг боловсруулсан.

Уг систем нь худалдан авах ажиллагааны төлөвлөлт, тендер шалгаруулалт зохион байгуулах, цахим үнэлгээ, цахим гэрээний нэгдсэн мэдээлэл солилцооны цахим тогтолцоог бүрдүүлсэн.
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах, зохион байгуулах, уг ажиллагаанд хяналт тавих, гомдол маргаан шийдвэрлэх зэрэг үйл ажиллагааг хурдан шуурхай, мэдээллийн давхардал, алдагдалгүйгээр Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль мөн худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал, мэдээлэл авах эрхийн тухай хуулийн хүрээнд худалдан авах ажиллагааг цахим хэлбэрээр явуулахуулах боломж бий систем юм.
E-tender 1.0.2 Update
2017-02-10 Version History
New app
More
More Information
Price:
Free
Version:
1.0.2
Size:
48.3 MB
Genre:
Business Books
Update Date:
2017-02-10
Developer:
veritech
Language:
English
More
You May Also Like
Developer Apps