Forecast Forecast Free Get
Forecast

Forecast

1.4 for iPhone
Free
0

0 Ratings

Update Date

2018-07-05

Size

8.5 MB

Screenshots for iPhone

Forecast Description
ฟีเจอร์พยากรณ์อากาศ
- เวอร์ชั่นนี้พยากรณ์อากาศได้เฉพาะประมาณน้ำฝนในจ.กระบี่ บริเวณอ.เมืองและอ.เกาะลันตา (จะเพิ่มอำเภออื่นๆอีกเร็วๆนี้)
- สามารถเลือกดูผลพยากรณ์ได้ทั้งแบบรายวัน (แสดงผลพยากรณ์ล่วงหน้า 5 วัน) และแบบรายเดือน (แสดงผลพยากรณ์ล่วงหน้า 5 เดือน) ซึ่งระบบจะพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาและบอกสถานะ 5 สถานะคือ ไม่มีฝนตก, ฝนตกเล็กน้อย, ฝนตกปานกลาง, ฝนตกหนัก, และฝนตกหนักมาก

ฟีเจอร์การจัดการปุ๋ย
- เวอร์ชั่นนี้แจ้งเตือนการใส่ปุ๋ยได้เฉพาะประมาณน้ำฝนในจ.กระบี่ บริเวณอ.เมืองและอ.เกาะลันตา (จะเพิ่มอำเภออื่นๆอีกเร็วๆนี้)
- สามารถตั้งชื่อปุ๋ย
- สามารถตั้งวันที่เริ่มใส่ปุ๋ย, จำนวนครั้งที่ใส่ปุ๋ย และรอบของการใส่ปุ๋ย (วัน)
- สำมำรถตั้งค่าเปิด-ปิดการแจ้งเตือนภายนอกแอปพลิเคชั่น
- ระบบจะเตือนผู้ใช้งานเมื่อถึงวันที่ต้องใส่ปุ๋ยรอบต่อไปตามที่ผู้ใช้งานตั้งค่าไว้ โดยถ้าวันนั้นมีฝนตก ระบบจะแนะนำวันถัดไปที่สามารถใส่ปุ๋ยได้ให้ด้วย - เมื่อผู้ใช้งานใส่ปุ๋ยแล้วต้องมากดปุ่ม Check หน้ารายการปุ๋ยนั้น เพื่อให้ระบบเตือนวันใส่ปุ๋ยรอบถัดไป
Forecast 1.4 Update
2018-07-05 Version History
-Update
More
More Information
Price:
Free
Version:
1.4
Size:
8.5 MB
Genre:
Weather
Update Date:
2018-07-05
Language:
English
More
You May Also Like
Developer Apps