Ogasachi

OgasachiFree

1.0.9for iPhone, iPad
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
Ogasachi Captures d'écran
Ogasachi AfficheOgasachi AfficheOgasachi AfficheOgasachi Affiche
Ogasachi AfficheOgasachi AfficheOgasachi AfficheOgasachi AfficheOgasachi Affiche

About Ogasachi

Ứng dụng ghi nhật ký điện tử cho các nông trại và các thành viên tham gia, giúp kiểm soát vùng nguyên liệu và chuỗi giá trị sản phẩm
Tính năng tạo mã truy xuất nguồn gốc giúp minh bạch thông tin sản xuất chế biến sản phẩm từ nông trại đến bàn ăn
Ứng dụng giúp nông dân học tập lẫn nhau về mô hình sản xuất và cùng nhau tạo ra sản phẩm chất lượng phục vụ người tiêu dùng
Show More

Quoi de neuf dans la dernière version 1.0.9

Last updated on May 28, 2019
Vieilles Versions
nhật ký có thêm mã truy xuất liên quan
Show More
Version History
1.0.9
May 28, 2019
nhật ký có thêm mã truy xuất liên quan
1.0.8
May 25, 2019
Cập nhât thêm mục bài viết
1.0.7
May 21, 2019
- Sửa lỗi thoát app khi thêm nhật ký
1.0.6
May 16, 2019
Cập nhật thông tin khi đăng ký và tạo mã truy xuất
1.0.5
May 14, 2019
Cập nhật profile và mã truy xuất
1.0.4
May 4, 2019
Chỉnh sửa cách hiển thị mã truy xuất
Mã truy xuất có thêm danh mục

Ogasachi FAQ

Cliquez ici pour savoir comment télécharger Ogasachi dans un pays ou une région restreints.
Consultez la liste suivante pour voir les exigences minimales de Ogasachi.
iPhone
iPad
Ogasachi prend en charge English

Alternative à Ogasachi

Tu pourrais aussi aimer

Obtenir plus de Duong Le Dai