QRcode Xe thông hành

QRcode Xe thông hànhGratuit

1.4.0for iPhone, iPad and more
Atoma Technology Co .ltd
Developer
95,1 Mo
Size
Sep 23, 2021
Update Date
Business
Category
4+
Age Rating
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
QRcode Xe thông hành Captures d'écran
QRcode Xe thông hành AfficheQRcode Xe thông hành AfficheQRcode Xe thông hành AfficheQRcode Xe thông hành Affiche
QRcode Xe thông hành AfficheQRcode Xe thông hành AfficheQRcode Xe thông hành AfficheQRcode Xe thông hành Affiche

About QRcode Xe thông hành

QR Code Xe thông hành - Ứng dũng hồ trợ theo dõi thông tin lịch trình vận tải


Ứng dụng di động miễn phí giúp quản lý các tác vụ và theo dõi các thông tin về vận tải và chuyên chở hàng hóa một cách trực tuyến trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Với giao diện thân thiện và trực quan, khách hàng có thể nhanh chóng truy cập thông tin tức thời và cái nhìn tổng quát về các nội dung.

Ứng dụng được phát triển độc lập bởi Atoma Technology co .ltd
Show More

Quoi de neuf dans la dernière version 1.4.0

Last updated on Sep 23, 2021
Vieilles Versions
Bản cập nhật sửa lỗi bổ sung
Show More
Version History
1.4.0
Sep 23, 2021
Bản cập nhật sửa lỗi bổ sung
1.3.0
Sep 21, 2021
Bản cập nhật tinh chỉnh giao diện và tối ưu hiệu năng
1.2.3
Sep 9, 2021
Bản cập nhật vá lỗi
1.2.2
Aug 31, 2021
Bản cập nhật giao diện và hiệu năng
1.2.1
Aug 29, 2021
Bản cập nhật vá lỗi và cải thiện hiệu năng
1.1.0
Aug 27, 2021
Bản câp nhật chỉnh sửa giao diện và vá lỗi
1.0.0
Aug 24, 2021

QRcode Xe thông hành FAQ

Cliquez ici pour savoir comment télécharger QRcode Xe thông hành dans un pays ou une région restreints.
Consultez la liste suivante pour voir les exigences minimales de QRcode Xe thông hành.
iPhone
Nécessite iOS 9.0 ou version ultérieure.
iPad
Nécessite iPadOS 9.0 ou version ultérieure.
iPod touch
Nécessite iOS 9.0 ou version ultérieure.
QRcode Xe thông hành prend en charge Anglais

Alternative à QRcode Xe thông hành

Tu pourrais aussi aimer

Obtenir plus de Atoma Technology Co .ltd