Anta Bao Mau

Anta Bao MauGratuit

1.4.0for iPhone, iPod touch
Antking
Developer
32,6 Mo
Size
Apr 3, 2024
Update Date
Education
Category
4+
Age Rating
Age Rating
4+
Apps in this category do not contain restricted content.
9+
Apps in this category may contain mild or occasional cartoon, fantasy or real-life violence, as well as occasional or mild adult, sexually suggestive or horrifying content and may not be suitable for children under 9 years of age.
12+
Apps in this category may contain occasional mild indecent language, frequent or intense cartoon or real-life violence, minor or occasional adult or sexually suggestive material, and simulated gambling, and may be for children under 12 years of age.
17+
You must be at least 17 years old to access this App.
Apps in this category may contain frequent and intense offensive language; Frequent and intense cartoon, fantasy or realistic violence: frequent and intense adult, scary and sexually suggestive subjects: as well as sexual content, nudity, tobacco, alcohol and drugs, may not be suitable for children under 17 years of age.
Anta Bao Mau Captures d'écran
Anta Bao Mau AfficheAnta Bao Mau AfficheAnta Bao Mau AfficheAnta Bao Mau AfficheAnta Bao Mau Affiche

About Anta Bao Mau

App Bảo mẫu giúp tài xế điểm danh học sinh lên xuống xe trong những chuyến đưa đón trường học. Ứng dụng sẽ lưu tất cả địa điểm xe đi qua theo thời gian thực để đội ngũ điều phối ra quyết định xử lý kịp thời.
Show More

Quoi de neuf dans la dernière version 1.4.0

Last updated on Apr 3, 2024
Vieilles Versions
- Thêm chức năng gửi lý do học sinh vắng.
- Thông báo cho Bảo Mẫu nếu qua điểm trả học sinh mà chưa ghi nhận đã trả học sinh.
Show More
Version History
1.4.0
Apr 3, 2024
- Thêm chức năng gửi lý do học sinh vắng.
- Thông báo cho Bảo Mẫu nếu qua điểm trả học sinh mà chưa ghi nhận đã trả học sinh.
1.3.0
Oct 11, 2023
- Thêm chức năng chụp hình học sinh và cho phép Bảo Mẫu thêm lưu ý cho học sinh.
1.2.4
Sep 15, 2023
- Thêm thông tin lớp học vào danh sách học sinh.
1.2.2
Aug 29, 2023
- Vá lỗi không tải được chuyến đi trên iOS 14.7 iPhone 7s.
1.2.1
Aug 23, 2023
- Vá lỗi và cải thiện hiệu năng
1.2.0
May 26, 2023
- Cho phép truy cập vị trí khi ứng dụng chạy trong chế độ nền.
- Giao diện mới.
1.0.9
Feb 7, 2023
- Vá lỗi và nâng cao hiệu năng.
1.0.8
Sep 21, 2022
Cập nhật nhỏ để cải thiện hiệu năng và cho phép gọi ba mẹ.
1.0.7
Aug 27, 2022
Minor fix to enhance productivity.
1.0.6
Aug 18, 2022
Small update to fix location.
1.0.4
Aug 7, 2022
Cập nhật nhỏ để cải thiện hiệu năng.
Hỗ trợ iOS 15.
1.0.1
Nov 19, 2020
- Cập nhật nhỏ để hỗ trợ iOS 14
1.0
Nov 5, 2020

Anta Bao Mau FAQ

Cliquez ici pour savoir comment télécharger Anta Bao Mau dans un pays ou une région restreints.
Consultez la liste suivante pour voir les exigences minimales de Anta Bao Mau.
iPhone
Nécessite iOS 13.0 ou version ultérieure.
iPod touch
Nécessite iOS 13.0 ou version ultérieure.
Anta Bao Mau prend en charge Français, Allemand, Anglais, Chinois simplifié, Coréen, Espagnol, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Portugais, Russe

Alternative à Anta Bao Mau

Tu pourrais aussi aimer

Obtenir plus de Antking