GIFT50 GIFT50 Free Get
GIFT50

GIFT50

2.4.1 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Release Date

2019-04-03

Size

27.5 MB

Screenshots for iPhone

More Screenshots for iPad
GIFT50 Description
GIFT50 (Geospatial Intelligence for Foodbiz Target 50) เป็นเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกในการสำรวจร้านค้าที่อยู่ในธุรกิจอาหาร (เช่นภัตตาคาร หรือ โรงแรม) โดยสามารถค้นหาร้านค้าได้ทั้งประเทศไทย และสามารถเลือกดูตาม channel และพิ้นที่ที่ต้องการได้ ผู้ใช้งานสามารถ ทำ survey ร้านค้า, ระบุ pocket size แยกรายสินค้า, เพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลร้านค้า และ ส่งข้อมูลกลับมาประมวลผลได้
GIFT50 2.4.1 Update
2019-04-03 Version History
- ปรับปรุงการ invite ให้สามารถค้นหาจากชื่อได้
- สามารถ tag ชื่อคนใน comment ของ activity ได้ โดยระบบจะแจ้งเตือนไปยังผู้ถูก tag
- ปรับปรุงระบบแจ้งเตือน assignment , การ invite , และการ tag ชื่อ ใน comment
More
More Information
Price:
Free
Version:
2.4.1
Size:
27.5 MB
Release Date:
2019-04-03
Language:
English
More
You May Also Like
Developer Apps