GIFT50 GIFT50 Free Get
GIFT50

GIFT50

2.4.5 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Update Date

2021-07-28

Size

52.1 MB

Screenshots for iPhone

More Screenshots for iPad
GIFT50 Description
GIFT50 (Geospatial Intelligence for Foodbiz Target 50) เป็นเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกในการสำรวจร้านค้าที่อยู่ในธุรกิจอาหาร (เช่นภัตตาคาร หรือ โรงแรม) โดยสามารถค้นหาร้านค้าได้ทั้งประเทศไทย และสามารถเลือกดูตาม channel และพิ้นที่ที่ต้องการได้ ผู้ใช้งานสามารถ ทำ survey ร้านค้า, ระบุ pocket size แยกรายสินค้า, เพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลร้านค้า และ ส่งข้อมูลกลับมาประมวลผลได้
GIFT50 2.4.5 Update
2021-07-28 Version History
- เพิ่มระบบ BCOS (Betagro Customer Onboard)
- รองรับการสร้าง assignment
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และ แก้ไขข้อผิดพลาด
More
More Information
Price:
Free
Version:
2.4.5
Size:
52.1 MB
Update Date:
2021-07-28
Language:
English
More
You May Also Like
Developer Apps