GIFT50 GIFT50 Free Get
GIFT50

GIFT50

2.4.2 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Update Date

2020-08-04

Size

50.6 MB

Screenshots for iPhone

More Screenshots for iPad
GIFT50 Description
GIFT50 (Geospatial Intelligence for Foodbiz Target 50) เป็นเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกในการสำรวจร้านค้าที่อยู่ในธุรกิจอาหาร (เช่นภัตตาคาร หรือ โรงแรม) โดยสามารถค้นหาร้านค้าได้ทั้งประเทศไทย และสามารถเลือกดูตาม channel และพิ้นที่ที่ต้องการได้ ผู้ใช้งานสามารถ ทำ survey ร้านค้า, ระบุ pocket size แยกรายสินค้า, เพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลร้านค้า และ ส่งข้อมูลกลับมาประมวลผลได้
GIFT50 2.4.2 Update
2020-08-04 Version History
- เพิ่มระบบ login กลาง
- รองรับ Ship-To
- รองรับการค้นหา assignment ด้วย cycle
- รองรับแผนที่แบบใหม่
- แก้ปัญหาโหลดข้อมูลไม่ขึ้นในบางครั้ง
More
More Information
Price:
Free
Version:
2.4.2
Size:
50.6 MB
Update Date:
2020-08-04
Language:
English
More
You May Also Like
Developer Apps