GMP-Check GMP-Check Free Get
GMP-Check

GMP-Check

1.0.9 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Release Date

2018-06-27

Size

38.4 MB

Screenshots for iPhone

More Screenshots for iPad
GMP-Check Description
แอปพลิเคชั่นอาหาร GMP-Check ดำเนินการภายใต้โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยแอปพลิเคชั่นชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ ผู้ใช้ ผู้ผลิตอาหาร ได้รับความรู้ความเข้าใจ ในการสร้างกระบวนการผลิตอาหาร ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งในและต่างประเทศ (GMP) นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถทำการประเมิน สถานที่ผลิตของตนผ่านแอปนี้ พร้อมกับสอบถามข้อสงสัยไปยังเจ้าหน้าที่ ผู้มีความชำนาญด้านสุขอนามัยการผลิตอาหาร
GMP-Check 1.0.9 Update
2018-06-27 Version History
ใช้งานง่ายขึ้น 27/6/2018
More
More Information
Price:
Free
Version:
1.0.9
Size:
38.4 MB
Release Date:
2018-06-27
Developer:
Tanee Sreewongchai
Language:
English
More
You May Also Like
Developer Apps