iDoctor Office iDoctor Office Not Available
Removed from the App Store
iDoctor Office

iDoctor Office

2.5.4 for iPhone, iPad
$6.99
0

0 Ratings

Release Date

2016-09-26

Size

35.4 MB

Screenshots for iPhone

iPhone
More Screenshots for iPad
iDoctor Office Description
##
## END OF SUPPORT - check iDoctor Office 2
##

iDoctor Office is a simple program that support a doctor of any specialty in running their own medical practice. iPad’s incredible potential, an intuitive application operation and flexibility of applied solutions, enables users to keep patients files, reserve visits, keep medical data records, generate reports and export the reports for a further analysis.

Features:

- Support iPad and iPhone.
- Quick registration of a patient – only surname is required.
- Defining your own dictionary of paid services.
- A view of a visit enables recording:
- referral data,
- performed services,
- ICD-9 procedures,
- ICD-10 diagnosis,
- given medicines,
- medical parameters,
- documents/notes, that are saved in a text format, pictures and custom forms.
- Defining templates for text documents, forms, descriptions, results, interviews etc.
+ Create your own forms (referrals, results, recipes) that you can print/overprint.
- Registering patients documents (test results, treatment records etc.) with a use of a built-in camera or by importing from Photo Stream.
+ Draw and annotate on the saved images.
- Documents and records can be printed wirelessly with AirPrint or sent by e-mail.
- The printouts are already defined: a list of registered patients on a day, periodic financial statements.
- Generating records of: patients’ data, visits, performed services, procedures, diagnosis, given medicines.
- Synchronizing appointment information with the calendar application.

The full functionality of the application is presented at a website http://www.tomaszbuziak.com/en

---

##
## KONIEC WSPARCIA - sprawdź iDoctor Office 2
##

iDoctor Office to prosty program wspomagający prowadzenie własnej praktyki przez lekarza dowolnej specjalności. Niesamowite możliwości iPad-a, intuicyjna obsługa aplikacji i elastyczność zastosowanych rozwiązań, ułatwi prowadzenie kartotek pacjentów, rezerwowanie wizyt, ewidencję danych medycznych, generowanie raportów i ich eksport na potrzeby przeprowadzenia dalszych analiz.

+++ Program zawiera polski interfejs +++

Możliwości aplikacji:

- Obsługa iPad i iPhone.
- Szybka rejestracja pacjenta, wymagane jest tylko podanie nazwiska.
- Definiowanie własnego słownika usług płatnych.
- Widok wizyty umożliwia ewidencję:
- danych ze skierowania,
- wykonanych usług,
- procedur ICD-9,
- rozpoznań ICD-10,
- podanych leków,
- parametry medyczne,
- dokumenty/notatki zapisane w formie tekstowej, zdjęcia lub formularza.
- Wbudowane słowniki ICD-10, leków, możliwość importu ICD9 z NFZ.
- Definiowanie szablonów dokumentów tekstowych, opisów, wyników, wywiadów itp.
+ Tworzenie własnych formularzy (skierowań, wyników badań, recept) z możliwością wydruku/nadruku.
- Rejestracja dokumentów pacjenta (wyników badań, kart informacyjnych itp.) za pomocą wbudowanego aparatu lub importu z albumu np. "Strumienia zdjęć".
+ Rysowanie i notowanie na zapisanych obrazach.
- Wprowadzone dokumenty i wykazy można wydrukować bezprzewodowo za pomocą funkcji AirPrint lub wysłać pocztą.
- Zdefiniowane wydruki: listy zarejestrowanych pacjentów na dany dzień, okresowe zestawienia finansowe.
- Generowanie wykazów: danych pacjentów, wizyt, wykonanych usług, procedur, rozpoznań, podanych leków.
- Synchronizacja informacji o zarejestrowanych pacjentach z aplikacją kalendarza.

Pełna funkcjonalność programu przedstawiona jest na stronie http://www.tomaszbuziak.com

Copyright dla tłumaczenia polskiego słownika ICD-10:
Fundacja Zdrowia Publicznego
Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”

Wbudowana baza leków przedstawia dane z wydania 1343 z dnia 28-10-2013 Farmaceutycznej Bazy Danych BAZYL firmy IMS Health Sp. z o.o..
iDoctor Office 2.5.4 Update
2016-09-26 Version History
- Adapted to the iOS 10
More
More Information
Price:
$6.99
Version:
2.5.4
Size:
35.4 MB
Release Date:
2016-09-26
Developer:
Tomasz Buziak
Language:
English Polish
More
You May Also Like
Developer Apps