iLotusLand for Environment iLotusLand for Environment Not Available
Removed from the App Store
iLotusLand for Environment

iLotusLand for Environment

Viet An Software Technology JSC

1.3.1 for iPhone, iPad
Free
0

0 Ratings

Update Date

2019-01-16

Size

61.9 MB

Screenshots for iPhone

More Screenshots for iPad
iLotusLand for Environment Description
Phần mềm giám sát chất lượng môi trường.
Hỗ trợ theo dõi các thông số cả hệ thống quan trắc môi trường bao gồm nước thải, nước mặt, nước ngầm và khí thải.
- Phần mềm hỗ trợ xem danh sách số liệu của các thông số
- Xem vị trí các trạm trên bản đồ.
- Tìm kiếm số liệu của các trạm
- Người dùng sẽ được cấp tài khoản để sử dụng phần mềm
- Lựa chọn xem đăng nhập vào các đơn vị khác.
iLotusLand for Environment 1.3.1 Update
2019-01-16 Version History
- Fixed bug
More
More Information
Price:
Free
Version:
1.3.1
Size:
61.9 MB
Genre:
Utilities
Update Date:
2019-01-16
Language:
English
More
You May Also Like
Developer Apps